Vedtak

Hvert år fatter Generalforsamlingen og Hovedstyret vedtak som ligger til grunn for foreningens drift. For at det skal være lettere for Abakus' medlemmer å holde oversikt over disse vedtakene, er et sammendrag av de viktigste sakene presentert her.

Fondsstyrets styringsdokument 

Abakus har et Fond som forvaltes av Fondsstyret. Fondsstyret følger et styringsdokument, som er vedtatt av generalforsamlingen. Dette dokumentet må Fondsstyret følge på lik linje som statutter. Dokumentet ble laget i forbindelse med nedleggelsen av Fondsstyrets generalforsamling i 2020. Dokumentet ble endret under generalforsamlingen i 2022 slik at det ble mulig å gjøre endringer også utenom generalforsamling. Nye endringer publiseres på abakus.no, og det gjeldende dokumentet kan finnes på siden til Fondsstyret.  

Økonomisk styringssystem

På Sekundær Generalforsamling 2023 innførte vi en revidert versjon av Statuttene, og stemte også over å innføre et økonomisk styringsdokument for å erstatte mye av det som sto i de gamle statuttene. Dette dokumentets formål er å omfatte retningslinjer for hvilke endringer Hovedstyret kan gjøre i det årlige budsjettet. Hensikten med å ha det som et eget dokument er å gjøre det enklere å oppdatere retningslinjene i takt med endringer i situasjonen i Abakus og samfunnet forøvrig. Endringer i Økonomisk styringsdokument kan gjøres av Generalforsamlingen.

Etiske retningslinjer 

Abakus skal til enhver tid ha etiske retningslinjer, etter arbeidet til utvalget 2021. Endringer i de etiske retningslinjene kan gjøres av Generalforsamlingen

Sparemål Abakus 

Abakus har et sparemål som er vedtatt av Generalforsamlingen, som bestemmer hvor mye Fondet minimum skal inneholde til enhver tid. Sparemålet ble sist oppdatert på generalforsamling i 2020, og er på 2 millioner kroner.

Visjonen & verdier

Abakus har en visjon og et sett med verdier som foreningen skal styres etter, og alt foreningen gjør skal være i tråd med visjonen og verdiene. Disse er satt av Generalforsamlingen, og kan leses om her.

Andre viktige dokumenter

Viktige dokumenter som er vedtak av Abakus Hovedstyret er presentert under.

Strategien

Første hovedstyre til å lage en strategi var Hovedstyret 2020, med formål om å gjøre det enklere å jobbe med langsiktige problemer samt å dra hele foreningen i samme retning. Hovedstyret 2023 gjennomførte en revisjon av strategien og endelig resultat finnes her. Nåværende Strategi gjelder frem til 2026.

Arrangementskalenderen

Arrangementskalenderen skal sikre at arrangementer ikke kolliderer med hverandre, hverken innad i Abakus eller med andre store arrangementer for våre studenter. Årets arrangementskalender kan man finne her.