Abakus' visjon page banner

Abakus' visjon

Abakus er en organisasjon med mye engasjement og mange gode ideer.

Som en studentorganisasjon er dette engasjementet tidsbegrenset, studenter blir ferdig med å studere og nye kommer til.

For at vi skal kunne få kanalisert dette engasjementet i en og samme retning ble det på generalforsamlingen 2018 stemt fram en visjon for Abakus.

Denne består av:

  • Vårt formål
  • Vår retning
  • Våre verdier

Dersom du er interessert i å lese mer er den tilgjengelig for alle.

Abakus sin visjon

Failed to load image...Tidligere benyttet Abakus seg av strategi- og måldokumenter, både i enkeltsaker og for foreningen generelt. Disse inneholdt satsningsområder, langsiktige mål, medhørende tiltak og planer for videre arbeid. Dette hjalp foreningen å jobbe mer langsiktig, samtidig som det ga den jevne abakule en bedre innsikt i arbeidet som ble gjort.

Tidligere strategi-, og måldokumenter