Abakus' visjon page banner

Abakus' visjon

Abakus er en organisasjon med mye engasjement og mange gode ideer.
Som en studentorganisasjon er dette engasjementet tidsbegrenset, studenter blir ferdig med å studere og nye kommer til.
For at vi skal kunne få kanalisert dette engasjementet i en og samme retning ble det på generalforsamlingen 2018 stemt fram en visjon for Abakus.
Denne består av:
  • Vårt formål
  • Vår retning
  • Våre verdier
Dersom du er interessert i å lese mer er den tilgjengelig for alle.

Tidligere benyttet Abakus seg av strategi- og måldokumenter, både i enkeltsaker og for foreningen generelt. Disse inneholdt satsningsområder, langsiktige mål, medhørende tiltak og planer for videre arbeid. Dette hjalp foreningen å jobbe mer langsiktig, samtidig som det ga den jevne abakule en bedre innsikt i arbeidet som ble gjort.
H3ULOL
BIU