Velkommen til Abakus

Abakus er linjeforeningen for studentene ved Datateknologi & Cybersikkerhet og datakommunikasjon på NTNU, og drives av studenter ved disse studiene.

Abakus' formål er å gi disse studentene veiledning i studiesituasjonen, arrangere kurs som utfyller fagtilbudet ved NTNU, fremme kontakten med næringslivet og bidra med sosiale aktiviteter.

NETCOMPANY

Hovedsamarbeidspartneren vår er Netcompany. Hos Netcompany står fag, innovasjon og samhold sterkt, og de er opptatt av å ta ansvar – både for egne leveranser, for kundene og for sine ansatte.

Festet oppslag

Cover of Abakus har fått ny varslingsportal

Abakus har fått ny varslingsportal

Artikkel
varslingsportal
abakus
baksida
readme
Cover of readme utgave nr. 5 2023Cover of readme utgave nr. 4 2023