Velkommen til Abakus

Abakus er linjeforeningen for studentene ved Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi på NTNU, og drives av studenter ved disse studiene.

Abakus' formål er å gi disse studentene veiledning i studiesituasjonen, arrangere kurs som utfyller fagtilbudet ved NTNU, fremme kontakten med næringslivet og bidra med sosiale aktiviteter.

NETCOMPANY Vår nye hovedsamarbeidspartner er Netcompany. Hos Netcompany står fag, innovasjon og samhold sterkt, og de er opptatt av å ta ansvar – både for egne leveranser, for kundene og for sine ansatte.

Siste artikkel

Nytt tiltak om sommerjobbfrister

imageSkal du søke sommerjobb i fremtiden? Den siste tiden har det vært jobbet med et tiltak om senere frister på stillingsannonser til sommerjobb, og fra høsten av trer det i kraft. Les hva og hvordan det påvirker deg som skal søke!

Siste utgave av readme

image