Fondsstyret page banner

Fondsstyret

Hva er fondet og Fondsstyret?

Abakus’ fond er forvaltet av Fondsstyret, og ble opprettet den 11. mars 2013. I Abakus' statutter står det:

‹‹ § 9.4.2 Fondets formål

Abakus’ fonds formål er å gi Abakus en økonomisk trygghet og sørge for at Abakus sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige medlemmer av Abakus. ››

Abakus har et sparemål på 2 -to- millioner kroner som ble vedtatt på Generalforsamling i 2020. En del av disse sparepengene og årlige overskudd forvaltes gjennom en fastsatt investeringsstrategi som baseres hovedsakelig på investeringer i ulike indeksfond. Du kan følge med på hvordan fondet investeres på vår egen nettside. En annen del av våre verdier står på en høyrentekonto slik at vi enkelt kan utbetale penger når vi godkjenner søknader. Fondsstyret er underlagt Generalforsamlingen og styrer i tråd med styringsdokumentet.

Abakus’ fond er forvaltet av Fondsstyret og har som formål å gi Abakus en økonomisk trygghet og sørge for at Abakus sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige medlemmer av Abakus. I tillegg vurderer Fondsstyret pengesøknader fra Abakus’ medlemmer.

Fondsstyrets medlemmer og hvordan man kan bli med

Fondsstyret består til enhver tid av et ordensmedlem, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret og tre Abakus-medlemmer. Til og med 2019 var det to Abakus-medlemmer, dette ble endret på generalforsamlingen i 2019 og fra generalforsamlingen i 2020 inkluderer sammensetningen tre Abakus-medlemmer. To av de tre Abakus-medlemmene skal ikke være medlemmer som innehar tittelen æresmedlem, ordensmedlem eller tidligere Hovedstyre-medlem. Halvparten av Fondsstyret skal skiftes ut 1. mai hvert år. Ordensmedlem, tidligere Hovedstyre-medlemmer og tidligere økonomiansvarlig i Abakus kan stille til gjenvalg til fondsstyret.

  • Ordensmedlem: Stein-Otto Svorstøl
  • Tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret: Karoline Bonnerud
  • Tidligere medlem i Hovedstyret: Åsne Stige
  • Abakus-medlemmer: Aleksander Olsen, Andrine Lossius og Karsten Kaada

Hvor stor pengesøknad kan vi godta?

Vi kan godkjenne pengesøknader på en størrelse fra 10.000 kr til 250.000 kr. Årlig kan vi ikke godkjenne pengesøknader for mer enn totalt 300.000 kr. Ønsker man penger til et initiativ hvor denne summen ikke er nok, er man nødt til å legge det fram på generalforsamling.

Når skal man søke fondet?

Vi i Fondsstyret ønsker å motta pengesøknader fra abakuler til nye initiativer, ideer og prosjekter og samtidig fungere som en økonomisk sikkerhet. Vi ønsker også at pengesøknader vi godkjenner kommer mange abakuler til gode. 

Det er også slik at det kun er komiteer, revy, undergrupper og interessegrupper som har egne budsjettposter i Abakus sitt budsjett, så hvis det er andre medlemmer i Abakus som ønsker penger men som ikke ligger under disse fordelingene kan man søke penger til oss. 

Det bør gå klart frem av en søknad, hvordan resultatet skal håndteres i årene etter at søknaden er godkjent.

Bruk søknadsmalen og send søknad til oss på fondsstyret@abakus.no

Hvilke søknader burde heller gå gjennom budsjettprosessen?

Fondet støtter i hovedsak ikke midler til saker som kunne vært inkludert i Abakus sitt budsjett. Bakgrunnen er at sittende Fondsstyret mener at de aller fleste behov vil kunne dekkes over dette budsjettet. Vi ønsker heller ikke legge oss opp i hva sittende Hovedstyre, eller økonomiansvarlig, ønsker å bruke penger på. 

Hvis det imidlertid skulle komme opp en uforutsett hendelser eller ett nytt initiativ i løpet av året, kan man gjerne søke Fondsstyret om midler. Det er likevel ingen garanti for at man får søknaden godkjent selv om søknaden kanskje ville blitt godkjent gjennom budsjettprosessen.

Fondsstyrets tidligere beslutningsprotokoller:

Sak nr. 35 - Hovedstyre: Juridisk bistand

Sak nr. 34 - Nytt styringsdokument for Fondsstyret

Sak nr. 33 - Håndtering av flytting av valget av Fondsstyre-medlemmer

Sak nr. 32 - AVF: Søknad om donasjon til veldedighet

Sak nr. 31 - Abax: Opprettelse av håndballag

Sak nr. 30 - Abalus jubileumstyre 2022: Søknad om støtte til leie av lokaler til Abakus jubileumsgalla 2022

Sak nr. 29 - backup: Søknad om støtte til innkjøp av hyller og esker til A3-lageret 

Sak nr. 28 - AbaTek og Ababand: Søknad om lys- og lydteknisk utstyr.

Sak nr. 27 - Koskom: Søknad om støtte til nytt bord til kontoret

Sak nr. 26 - Abakusrevyen 2021: Søknad om støtte for å kompensere billettinntekter

Sak nr. 25 - Koskom: Søknad om innkjøp av kaffemaskin

Sak nr. 24 - Ababand og Abakusrevyen: Søknad om støtte til bandutstyr

Sak nr. 23 - backup: Søknad om støtte til podcast-utstyr

Sak nr. 22 - Arrkom: Søknad om støtte til julebordet

Sak nr. 21 - Arrkom: Søknad om to Soundbokser

Sak nr. 20 - readme: Søknad om jubileumsfeiring

Sak nr. 19 - Webkom: Søknad om skjermer til kontoret.

Sak nr. 18 - LaBamba: Søknad om støtte til bygging av ny kjeller

Sak nr. 17 - Webkom: Søknad om støtte til oppgradering av serverpark

Sak nr. 16 - Ababand: Søknad om støtte til teknisk bandutstyr

Sak nr. 15 - backup-prosjektet Arven: Søknad om støtte til digitalisering av lysbilder og negativer samt arkivering

Sak nr. 14 - PR: Søknad om støtte til kjøp av daljer

Sak nr. 13 - Abakus-Revyen: Søknad om støtte til Abakus-Revyen 2017

Sak nr. 12 - Ababand: Søknad om støtte til teknisk bandutstyr

Sak nr. 11 - Koskom: Søknad om støtte til oppussing av kontoret

Sak nr. 10 - xCOM: Søknad om støtte til halvingfesten

Sak nr. 9 - LaBamba: Søknad om støtte til oppussing og vedlikehold i anledning LaBambas 30-årsjubileum

Sak nr. 8 - Kontorgruppa: Søknad om støtte til foiler til vinduer på kontoret

Sak nr. 7 - LaBamba: Søknad om støtte til aircondition

Sak nr. 6 - Hackerspace: Søknad om støtte til PCer

Sak nr. 5 - Kontorgruppen: - Søknad om støtte til TV på abakuskontoret

Sak nr. 4 - LaBamba: Søknad om støtte til nytt lydanlegg

Sak nr. 3 - Kontorgruppen: Søknad om støtte til oppdatering av kontoret

Sak nr. 2 - Datakameratene FK: Søknad om støtte til nytt draktsett

Sak nr. 1 - Offentliggjøring av fondets størrelse

Mer info?

Styrende dokument for Fondsstyret og i Abakus sine statutter. Ellers kan du alltid ta kontakt med oss for å dele inspill, stille spørsmål eller sparre om Abakus i økonomirelaterte saker.

Kontaktinfo

fondsstyret@abakus.no