Fondstyret page banner

Fondstyret

Om styret

Fondets styre består til enhver tid av ett æresmedlem, ett medlem av Abakus' Orden, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret og to andre Abakus-medlemmer. Til og med 2016 var det to æresmedlemmer, og ingen medlemmer av Ordenen. Første medlem av Ordenen ble innvalgt på generalforsamlingen i 2017.
De to Abakus-medlemmene skal være medlemmer som verken innehar tittelen æresmedlem eller har vært et tidligere Hovedstyre-medlem.
Halvparten av Fondstyret skal skiftes ut 1. mai hvert år. Æresmedlemmer, tidligere Hovedstyre-medlemmer og tidligere økonomiansvarlig i Abakus kan stille til gjenvalg til fondstyret.

Fondstyrets medlemmer

  • Æresmedlem: Hege Krokås Borge
  • Ordensmedlem: Trond Hønsi
  • Tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret: Vegard Hellem
  • Tidligere Hovedstyre-medlem: Thomas Ulvøen
  • Abakus-medlemmer: Håkon Collett og Nina Andal Aarvik

Hva er Abakus' fond?

Abakus' fond ble opprettet 11. mars 2013. I fondets statutter står det:
‹‹ § 2. Fondets formål
Abakus’ fonds formål er å gi Abakus en økonomisk trygghet og sørge for at Abakus sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige medlemmer av Abakus. ››
Fondet er ment til å støtte prosjekter og gode ideer i regi av linjeforeningens Hovedstyre, komiteer, undergrupper, interessegrupper og andre medlemmer. Fondets første søknad var blant annet støtte til kjøp av nytt draktsett til Datakameratene FK på 10 640 kr. Det er verdt å merke seg at Fondet ikke gir støtte til å dekke rene driftsmidler, men er ment for å sponse smarte prosjekter og ideer, og som en økonomisk sikkerhet for uforutsette hendelser.
Inntektene til Fondet kommer fra Hovedstyret etter at regnskapet er revidert og godkjent i forbindelse med generalforsamlingen. Fondets saldo var den 01.04.17 på ca. 2 480 000 kr

Hvordan søke?

For å kunne få støtte fra fondet, må man sende en søknad til Fondsstyret. Medlemmene av Fondsstyret avgjør så om søknaden kan godkjennes. Bruk søknadsmalen og send den til: fondstyret@abakus.no
Søknadsmal finnes her: Søknadsmal

Fondstyrets beslutningsprotokoller:

Sak nr. 18 - LaBamba: Søknad om støtte til bygging av ny kjeller

Mer info om fondets statutter kan du finne her

Kontaktinfo

H3ULOL
BIU