Om Abakus

Content cover photo

For bedrifter

Abakus Linjeforening representerer datateknologi- og kommunikasjonsteknologistudentene ved sivilingeniørstudiene på NTNU.

Abakus arbeider for å skape kontakt mellom studentene og næringslivet. Dette gjør vi blant annet ved å invitere bedrifter på besøk til Trondheim for enten å holde en presentasjon om seg selv eller en faglig presentasjon innenfor et av bedriftens teknologiske satsningsområder.

Bedriftspresentasjon

Abakus’ bedriftskomité arrangerer bedriftspresentasjoner der bedrifter får en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med våre studenter. 

Under presentasjonen holder bedriften et fremlegg om seg selv, hvilke tjenester de tilbyr, hvordan de jobber osv.

Etter presentasjonen er det vanlig at studentene og bedriften samles på restaurant i byen eller andre steder for bespisning og en uformell mingling.

Vi samarbeider med andre linjeforeninger på NTNU, noe som gir mulighet til å arrangere samarbeidspresentasjoner på tvers av linjeforeningene.

Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller motta ytterligere informasjon, ta kontakt på bedriftskontakt@abakus.no eller meld interesse på abakus.no/interesse.

Faglig arrangement

Abakus’ fagkomité arrangerer kurs, workshop og andre type faglige opplegg.

Kursene skal omhandle teknologiske emner, og holdes av bedriften på områder hvor de har god kompetanse. Dette gir bedriften muligheten til å dele sin kunnskap og vise frem sine satsningsområder.

Under kurset får bedriften fem minutter til å informere som seg selv, ledige stillinger eller annet som måtte være ønskelig.

Ved denne typen presentasjon er det vanlig med bespisning under eller etter kurset der det er mulighet for både faglige diskusjoner og mingling.

Dersom din bedrift ønsker å holde kurs eller motta ytterligere informasjon, ta kontakt på fagkom@abakus.no eller meld interesse på abakus.no/interesse.

Annen profilering

Abakus kan være behjelpelig med profilering av events, jobbutlysninger mm. Med vår annonseringspakke sprer vi informasjon via postere og oppslag på abakus.no.

Det er også mulighet for å legge inn annonser i readme, studentavisen for Abakus. For mer informasjon om dette, ta kontakt med redaksjonen på readme@abakus.no eller meld interesse på abakus.no/interesse.

For utfyllende tilbud og informasjon om annonsering, ta kontakt på bedriftskontakt@abakus.no.

Meld interesse her: abakus.no/interesse