image

Ekstraordinær Generalforsamling 2021

29 oktober samles Abakus sitt øverste organ nok en gang!

Denne ekstraordinære generalforsamlingen avholdes grunnet at det ikke var mulig å diskutere alle sakene som forelå i forkant av ordinær generalforsamling våren 2021. Vi vil da ta opp saker som vi ikke rakk den gang, i tillegg til at man som normalt åpner for å sende inn saker.

Dersom man har statuttforslag som skal diskuteres på generalforsamlingen må disse sendes til Hovedstyret innen 15. oktober. Sakslisten skal være offentliggjort innen 22. oktober, så dersom man ønsker å ha saker på den må de være sendt inn før den tid.

Vi anbefaler også at man gjør seg kjent med Abakus sin visjon, og Abakus sine statutter.

Avstemninger vil som de tre siste årene gjennomføres ved bruk av VOTE (Github).

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.