image

Generalforsamling 2021

Den 12.februar samles Abakus' øverste organ nok en gang!

Årets Generalforsamling planlegges å holdes digitalt. Samtidig ser vi an restriksjonene fra myndighetene, er det forsvarlig vil vi gjennomføre det fysisk.

Det vil etterhvert legges ut viktige dokumenter her som man kan gjøre seg kjent med i forkant. Sakspapirer legges ut torsdag 4.februar.Vi anbefaler at man gjør seg kjent med Abakus sin visjon, og Abakus sine statutter. For å gjøre Generalforsamlingen så effektiv som mulig ber Hovedstyret om at alle forbereder seg godt til de forskjellige sakene. Avstemninger vil som de tre siste årene gjennomføres ved bruk av VOTE (Github).

Valg

På Generalforsamling skal det velges nytt hovedstyre og tre nye medlemmer til Fondstyret. Stillingene er:

  • Fondstyret - Ordensmedlem

  • Fondstyret - Tidligere medlem av Hovedstyret

  • Fondstyret - Abakus-medlem

  • Hovedstyret - Leder

  • Hovedstyret - Nestleder

  • Hovedstyret - Økonomiansvarlig

  • Hovedstyret - Gruppeansvarlig for Inter

  • Hovedstyret - Gruppeansvarlig for Media

  • Hovedstyret - Gruppeansvarlig for Sosial

Det åpnes også for nominasjon av kandidater under selve generalforsamlingen. Ønsker du å stille til valg eller nominere en kandidat? Les mer om stillingene til Hovedstyret og Fondstyret.Spørsmål kan sendes til hs@abakus.no Vel møtt!Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.