image
Skrevet av Katrine Holm11. jan. 2021 kl. 18:56

Hva er Abakus' fond? 

Abakus’ fonds formål er å gi Abakus en økonomisk trygghet og sørge for at Abakus sitt økonomiske overskudd fordeles rettferdig på nåværende og fremtidige medlemmer av Abakus. Det er Fondstyrets oppgave og behandle søknader om fondets midler. Hittil har Fondstyret godkjent søknader for over 500 000 kroner. Siden sist generalforsamling har det blitt godkjent 90 000 kroner, hvorav en av søknadene har vært bandutstyr til Ababand og revyen.

Hva er Fondstyret?

Fondets styre består til enhver tid av et ordensmedlem, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret og tre Abakus-medlemmer. To av de tre Abakus-medlemmene skal ikke være medlemmer som innehar tittelen æresmedlem, ordensmedlem eller tidligere Hovedstyre-medlem. Halvparten av Fondstyret skal skiftes ut 1. mai hvert år. Det vil si at hver person sitter to år i styret. Alle kan stille til gjenvalg til Fondstyret.

Hvem kan stille til valg som fondstyremedlem?

I år er følgende stillinger til valg:

  • Ordensmedlem

  • Tidligere medlem av Hovedstyret

  • Abakusmedlem

Det er mulig å stille til valg på flere av disse stillingene. Abakusmedlemmer som ikke har vært med i komité i Abakus oppfordres til å stille! 

Hvordan stille til valg? 

Søknader sendes til leder@abakus.no  innen fredag 29. januar klokken 23:59. I mailen skriver du litt om deg selv, hvilket verv du stiller til, hvorfor du stiller, hvorfor du er egnet, osv. Teksten skal altså være en kort appell (ca. 200 ord) som vil bli lagt ut på abakus.no slik at kandidatene blir presentert før generalforsamlingen, og det kan være lurt å ha i bakhodet når du skriver mailen.

Kjenner du noen som bør stille til et av vervene? Du kan nominere dem ved å sende en mail til leder@abakus.no innen søndag 24. januar. Nominerte vil så bli informert om at de er nominert. De må da sende inn sitt eget kandidatur før de er med som kandidat til valget.

Kandidater vil bli valgt på generalforsamlingen fredag 12. februar.

genfors
generalforsamling
:money_mouth_face:
🤑
1
:money_with_wings:
💸
1
:moneybag:
💰
1
:bank:
🏦
1
:dollar:
💵
1
:yen:
💴
1
:euro:
💶
1
:pound:
💷
1
:credit_card:
💳
1
:chart_with_upwards_trend:
📈
1

Kommentarer

Vennligst logg inn.