Æresmedlemmer page banner

Æresmedlemmer

§ 6. Æresmedlemskap

Har noen innlagt seg særlige fortjenester innen foreningen, eller utmerket seg på annet vis, kan Hovedstyret innby vedkommende som æresmedlem av Abakus.

Et æresmedlem skal ha vært, eller fortsatt være en stor ressurs for foreningen og skal ha lagt mer jobb enn det som er forventet inn i foreningens arbeid, både innen og utenfor sine verv.

Abakus' æresmedlemmer

 • Åsmund Eldhuset
 • Erik Drolshammer
 • Erik Harg
 • Espen Herseth Halvorsen
 • Joacim Christiansen
 • Michael Brendås
 • Michael Sars Norum
 • Snorre Gylterud
 • Ingjard Sandhei
 • Brage Strand
 • Anders Nordbø
 • Marte Berg Innset
 • Håkon Erichsen
 • Fredrik Nygård Carlsen
 • Rolf Erik Lekang
 • Ørjan Bøe Thygesen
 • Patrick Skjennum
 • Emilie Engen
 • Hege Krokås Borge
 • Eirik Martiniussen Sylliaas
 • Vegard Hellem
 • Karoline Bonnerud

 • Magnus Schjølberg

Nye æresmedlemmer

Nye æresmedlemmer blir kunngjort på Abakus' årlige generalforsamling. Nominasjoner kan sendes med begrunnelse til leder@abakus.no.