Generalforsamling og statutter page banner

Generalforsamling og statutter

Generalforsamlingen er Abakus sitt høyeste organ og holdes minst en gang i året. Ordinær generalforsamling finner sted i midten av mars. På generalforsamlingen velges Abakus sin leder, nestleder og økonomiansvarlig, i tillegg til at de nye komitelederne også blir godkjent som en del av det nye Hovedstyret. På generalforsamlingen legges det også frem stauttendringsforslag.
Her finner du link til vedtatte statutter fra siste generalforsamling, og referater og sakspapirer fra tidligere generalforsamlinger.
Statutter
H3ULOL
BIU