Generalforsamling og statutter page banner

Generalforsamling og statutter

Generalforsamlingen er Abakus sitt høyeste organ og holdes minst en gang i året. Ordinær generalforsamling finner sted i midten av mars. På generalforsamlingen velges Abakus sitt Hovedstyre. På generalforsamlingen legges det også frem statuttendringsforslag og andre saker.

Her finner du link til vedtatte statutter fra siste generalforsamling, og referater og sakspapirer fra tidligere generalforsamlinger.

Statutter

Referat og sakspapirer fra generalforsamlinger

statutter.abakus.nostatutter.abakus.nostatutter.abakus.no