Meld interesse

Country flag
Dette skjemaet skal ikke brukes for annonser. For slikt, send en e-post til bedriftskontakt@abakus.no
Kom og fortell om hvem dere er og hva dere gjør i bedriften deres.
I motsetning til bedriftspresentasjon legger denne opp til å starte ved lunsjtider og holder minglingen på Gløshaugen.
På et faglig arrangement skal dere lære bort noe til studentene. Dette kan være gjennom foredrag, workshops eller lignende.
Frokostforedragene foregår fra klokken 8 til 10/11, og holdes vanligvis på campus. Tildeling av frokostforedrag skjer uavhengig av andre tildelinger, så dere kan få frokostforedrag i tillegg til et annet arrangement. Vi ønsker gjerne at dere foreslår temaer til frokostforedraget dere ønsker å holde. Det er åpent for alt. Tidligere temaer har blant annet vært softskills, spennende caser fra jobb, teknologiutvikling, motivasjonsforedrag eller bærekraft.
BedEx er Abakus sin bedriftsekskursjon til Oslo, spesialtilrettelagt for studenter i 4. og 5. klasse. Gjennom et firedagers opphold i Oslo, får studentene muligheten til å besøke 6 fremstående bedrifter. Disse bedriftene ønsker studentene velkommen i sine lokaler, hvor de gjennom nøye planlagte aktiviteter og direkte dialog med ansatte, tilbyr dybdeinnsikt i både sine operasjoner og arbeidskultur. BedEx-teamet organiserer en gruppeflyvning fra Trondheim til Oslo på formiddagen tirsdag 10. september, samt hotellopphold frem til og med fredag 13. september. Returreisen står hver student fritt til å arrangere selv, noe som gir rom for de som ønsker å tilbringe ekstra tid med familie i området eller nyte en forlenget helg i Oslo.
Har dere ønsker om å arrangere noe mer enn en vanlig bedriftspresentasjon eller noe som ikke helt passer som et faglig arrangement?
Er dere en start-up som hadde vært spennende å høre om på en av våre start-up kvelder?

Pitch/forklar dine ønsker for arrangementet

Skriv gjerne litt om hvilke type arrangementer dere ønsker å arrangere. Vi prøver å planlegge med flere ulike typer arrangementer og bedrifter der vi prøver å lage et variert, spennende og nyskapende program. Våre bedriftskontakter har også muligheten til å hjelpe med å utvikle gode arrangementer.

Abakus sin begrunnelse for prioritering
Vi velger bedrifter på bakgrunn av mange faktorer. Vi ønsker å ha et sammensatt og variert tilbud som representerer flere ulike bransjer, teknologier og type arrangement. Viktige faktorer er kreativitet, nytenking og interaktivitet.