Meld interesse

country_flag
Dersom dere ikke har hatt arrangement med Abakus før, eller om det er lenge siden vi har samarbeidet, ønsker vi at dere skriver litt om selskapet. Dette hjelper oss mye når vi skal sette sammen arrangementskalenderen.

Vi ønsker også at dere skriver litt om hva slags type arrangement dere ser for dere å holde. Ønsker dere å gjøre noe utenfor de vanlige rammene, eller helst en standard bedpres? Uansett vil vi gjerne vite det!

*Samarbeid med Jubileum vil si promoteringsmuligheter på Abakus sitt jubileum i vår, eller Revyen sitt Jubileum i november 2021. Dersom det er av interesse, vil dere informeres om hva et slikt samarbeid vil innebære.

**Samarbeid med Revyen innebærer at dere får holde bedriftspresentasjon på datoen for Revyen, samt gode promoteringsmuligheter (logo på revy-gensere, logo på revyplakater o.l.)
Abakus sin begrunnelse for prioritering
Vi velger bedrifter på bakgrunn av mange faktorer. Vi ønsker likevel å vektlegge bedrifter med ambisjoner om et alternativt opplegg. Bedrifter som for eksempel er interessert i å samarbeide med andre linjeforeninger/bedrifter om større arrangement (som Bedrift-til-Bedrift), og som kan være interessert i å bidra til Revyen og Jubileet. Vi begrunner dette med et ønske fra studentene om nytenking rundt «formatet» til en standard bedriftspresentasjon. Vi tror dette vil gi studentene et attraktivt arrangement, som er mer konkurransedyktig enn det som tilbys i dag.