Content banner

Utmatrikuleringsfest 💍

Arrangement

Etter å ha strebet oss gjennom en master på NTNU må vi avslutte med en storslagen fest med våre medstudenter! 👨🏻‍🎓

Det blir arrangert en felles utmatrikuleringsfeiring for Data- og Komtek-studenter! 🤝🏻 Alle som identifiserer seg som 5. klassing er velkomne; uansett om du har levert master, skal levere om en uke eller leverer om et år! 🎊

Hvor: Banksalen Når: 7. juni Antrekk: Galla uten daljer Pris: FREE

Det blir etterfest på Barmuda!

Dersom du må melde deg av ulike grunner, send en mail/melding til oss og vi vil melde deg av. Dette gjør det enklere for oss å planlegge.

Følg med i informasjonsgruppen på Facebook for all informasjon om utmatrikulering sommeren 2023.

Det blir buffet under arrangementet!

Link til drive for å bidra med bilder til bildevisning under festen: https://photos.app.goo.gl/oMQfxXRrYtiyu98d6

Fyll inn formet for å ønske deg noen du kan sitte med under festen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBPEUuarRbkQReAoU_xHA39ctqNUtl9Xl3X5bHtGa_GzKZA/viewform

Svar på utmatrikuleringsundersøkelsen!

"Utmatrikuleringsundersøkelsen sendes ut hvert år til Abakus sine 5.klassinger."

Resultatene bidrar til å forbedre tilbudet vi kan gi til våre studenter, og brukes av både Abakus, NTNU og næringslivet. Undersøkelsen er anonym, og tar 5 til 10 minutter. Utmatrikuleringsundersøkelsen 2023

For hver fullførte undersøkelse mottar vi 50kr til utmatrikuleringsfesten.

Rapporter fra tidligere undersøkelser kan du finne her--------------------------- English below ------------------------------

Graduation Party!! 👨🏻‍🎓🎊

On the 7th of June, a joint graduation party will be held for computer science and communication technology students! Anyone who identifies as a 5th-year student is welcome: regardless of whether you have delivered your thesis, will deliver in a week or a year! 🎊

Where: Banksalen When: 7th of June Attire: Student's gala without medals Price: FREE

There will be an after party at Barmuda.

Follow the 2023 graduation group on Facebook for all information regarding the graduation program for the summer of 2023.

There will be a buffet at the event.

Link to drive with images to be shown as a slide show during the celebration. Please upload your own photos you want to be shown: https://photos.app.goo.gl/oMQfxXRrYtiyu98d6 Fill out the form to request someone to sit with during the party: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBPEUuarRbkQReAoU_xHA39ctqNUtl9Xl3X5bHtGa_GzKZA/viewform

Answer the graduation survey!

"The graduation survey is sent out every year to Abakus' 5th-year students."

The results help to improve the offer we can provide to our students and are used by Abakus, NTNU, and the industry. The survey is anonymous and takes 5 to 10 minutes. Utmatrikuleringsundersøkelsen 2023

For each completed survey we receive 50 kr for the graduation party.

Reports from previous years can be found hereHilsen Anchana Balasingham, Andreas Nyland, Edward Palm, Eirik Olav Aa, Erling Nesset, Hanna Torjusen, Marie Øseth, Sebastian Grøsvik og Torbjørn Birkenes

Kommentarer

Vennligst logg inn for å kommentere