Rapporter fra undersøkelser page banner

Rapporter fra undersøkelser

Abakus samler inn mye data fra både studenter og bedrifter gjennom spørreundersøkelser. Noe av denne dataen har vi begynt å visualisere ved å lage rapporter som fremhever de viktigste resultatene. Under kan du se de rapportene som er laget så langt.

Utmatrikuleringsundersøkelsen

Utmatrikuleringsundersøkelsen er en undersøkelse som sendes ut til 5. klassingene på Data og Kommunikasjonsteknologi i løpet av vårsemesteret, for å samle inn informasjon om jobbsituasjonen for nyutdannede abakuler og deres opplevelse av studietiden på NTNU.

3. Klasseundersøkelsen

3. Klasseundersøkelsen er en undersøkelse som sendes ut til 3. klassingene på Data og Kommunikasjonsteknologi i løpet av vårsemesteret, for å samle inn informasjon om deres generelle tilværelse i Abakus.Dersom du har noen tilbakemeldinger til arbeidet kan du sende en mail til prosjektbi@abakus.no.