Content banner

Infomøte om komitéopptak

Annet

Fredag 02.09 arrangeres det et infomøte hvor du får høre om de ulike komiteene du kan søke i Abakus. Her får du vite litt mer om hva komiteene driver med, hvordan de jobber og hva som gjør det verdt å ha et komitéverv i Abakus. Du får også info om hvordan opptaksprosessen funker og hvordan man søker. 

Komiteene som presenterer seg er:

  • Arrkom
  • Bankkom

  • Bedkom
  • Fagkom
  • Koskom
  • LaBamba
  • PR
  • readme
  • WebkomDersom du vil vite mer om hvordan man kan bli med i Abakusrevyen, eller en av interesse- og undergruppene våre kommer det et infomøte om dette 31.08. Mer info kommer på abakus.no og på Facebook.

Kommentarer

Vennligst logg inn.