image

Diskusjonskveld 2021

Hovedstyret i samarbeid med Utvalget20/21 er tilbake med nok en diskusjonskveld! Grunnet dagens situasjon vedrørende korona vil diskusjonskvelden bli heldigital, og vi ønsker dine meninger(enten om du befinner deg i sofaen, på en café eller skolen). Diskusjonskvelden vil bestå av to deler:

Underveis vil 10 heldige deltakere få utdelt et gavekort på 250,- kr på foodora!

Del 1 kl. 16:15-17:45 - Utvalget 2021- utkast til etiske retningslinjer Utvalget 2021 er snart i mål med et endelig produkt, og ønsker tilbakemeldinger fra alle i Abakus på hoveddokumentet som skal leveres til Generalforsamlingen. Den er vedlagt her. Det er kommentar- og forslagstilgang, som vi ønsker at KUN skal brukes til konstruktive tilbakemeldinger. For å kommentere markerer du tekst og trykker på den lille boblen som dukker opp. Dersom du er innlogget i nettleseren med Googlekonto vil kommentaren dukke opp under fullt navn. Merk at vi tar oss friheten til å fjerne usaklige kommentarer. For å få et bra nivå på diskusjoner og tilbakemeldinger, ønsker vi at dere leser gjennom dokumentet på forhånd. På diskusjonskveld kommer vi da til å ta for oss de mest omfattende kommentarene og diskutere disse.

 Del 2 kl. 17:45-20:00 - Diskusjonspunkter og eventuelt saker til kommende generalforsamling og årene fremover i Abakus(workshop)

Nå har Abakus jobbet med både etiske retningslinjer og ny organisasjonsstruktur, og vi vile vite hva annet man skal jobbe med fremover. Årets generalforsamling er rett rundt hjørnet, og i den sammenheng ønsker vi deres innspill på saker som bør tas opp på genfors eller som neste hovedstyret bør jobbe med det kommende året! Det vil bli delt inn i mindre grupper(breakout rooms) der hver gruppe vil få muligheten til å jobbe med et tema de ønsker å diskutere og se nærmere inn på. Underveis får dere muligheten til å melde opp i gruppe/ønsket sak å diskutere.

Kommende saker som ønsker å tas opp til diskusjon:

  • Fjerning av innstilling

  • Hva skal vi bruke overskuddet til Abakus på/hvordan få Fondet til å bruke penger?

  • Organisering av fysisk aktivitet i Abakus. Trenger vi en sportslig gruppe?

  • Hvordan kan Abakus styrke klassemiljøet?

Andre åpne spørsmål:

  • Hva kan den nye strukturen brukes til?

  • Hva skal neste Hovedstyre fokusere på?

  • Radikale innspill?

    • Hvordan gjøre det enklere å endre ting i Abakus?Har du innspill eller ønske om tema til diskusjonskveld, da kan du sende inn anonymt her.

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.