image

Diskusjonskveld

Tema for kvelden:
  • Forslaget til Utvalget
  • Sparepenger
Kom på diskusjonskveld tirsdag 21. januar for å si din mening om forslaget til utvalget før generalforsamlingen! Her blir det mulighet til å stille spørsmål til rapporten og komme med dine innspill før forslaget ferdigstilles. Før diskusjonskvelden oppfordrer vi til å lese igjennom rapporten, spesielt del 4 om Utvalgets løsning.
Utvalget sitt mål er å kartlegge hva som fungerer godt, og hva som har rom for forbedring i Abakus, i tillegg til at de skal presentere et forslag til endring. En endring kan ha mye å si for de største utfordringene vi har i dag, så det er viktig med innspill fra studenter fra alle deler av Abakus. Det endelige forslaget til Utvalget legges frem som en sak på Generalforsamlingen i februar, hvor det skal diskuteres og stemmes over av alle Abakus sine medlemmer.
Dette er en sak som er viktig for alle i Abakus. Uansett om du er aktivt komitémedlem eller ikke, om du går i førsteklasse eller femte, så vil denne saken angå deg og kunne påvirke din studenthverdag i fremtiden.
I tillegg ønsker vi å høre hva du mener om hvor mye sparepenger Abakus burde ha. Det blir en introduksjon med informasjon om saken, før vi deler oss i mindre grupper. Det har lenge vært en diskusjon om hvor mye sparepenger vi ønsker å ha og hva vi burde bruke sparepengene våre på. Nå har vi nådd det opprinnelige målet med Fondet og vi ønsker dermed å åpne opp for diskusjon om hva vi mener er et passende nytt mål å sette seg.
Det blir pizza, brus og kake! Meld deg på her så vi beregner riktig mengde pizza (det vil ikke bli utdelt prikker)
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.