image

Diskusjonskveld

Diskusjonskveldene er en gyllen mulighet for deg til å si dine meninger og lufte dine tanker med Hovedstyret og resten av Abakus. Denne gangen skal vi diskutere SHoT og trivselsundersøkelsen, og demokratiske avstander i Abakus. Vi får også besøk av Fondstyret som gir oss en oppdatering på arbeidet de gjør!
SHoT og trivselsundersøkelsen Vår egen trivselsundersøkelse og Folkehelseinstituttets “Studentenes helse- og trivselsundersøkelse” gir oss mye data på hvordan studentene våre har det. Denne informasjonen kan vi bruke til å både forbedre oss og være mer bevisst på hvordan vi driver Abakus. Vi skal prøve å finne ut hvorfor studentene svarer som de gjør og ha en mini-workshop der vi ser etter mulige tiltak.
Demokratiske avstander i Abakus
Det oppleves blant mange at det er stor avstand mellom Hovedstyret og den jevne abakule, og muligheten for å påvirke den daglige driften utenom generalforsamling virker veldig liten. Hvilke begrensninger har Generalforsamlingen satt som Hovedstyret må forholde seg til? Hvordan kan den jevne abakule være med å påvirke saker Hovedstyret jobber med?
Vi har veldig lyst på innspill fra alle abakuler, så vi håper så mange som mulig møter opp!
Meld deg gjerne på, du får ingen prikk for å ikke møte opp. Vi bruker påmeldingen for å se hvor mange pizza vi trenger :) Det vil også bli kake og kaffe underveis!
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.