Article cover

Opptak til komitéverv i Abakus - Engasjer deg!

Skjalg Skorstad
abakus
opptak
abakom

praktisk informasjon om komitéopptak i Abakus 2023

Article cover

Opptak til komitéverv i Abakus - Engasjer deg!

Elias Borge Svinø
abakus
opptak
abakom

Informasjon om opptaket til komiteene i Abakus 2022

Article cover

OPPTAK TIL KOMITÉVERV I ABAKUS - ENGASJER DEG!

Karen Hompland
abakus
opptak
abakom

Nå har opptak.abakus.no åpnet og du kan sende inn søknader! Husk å verifiser brukeren din på abakus.no før du søker slik at navnet ditt er synlig på profilen. Huk tak i noen eldre abakuler, Hovedstyret eller send en mail til abakus@abakus.no hvis du ikke får til å få navn på profilen din.