Content banner
Skrevet av Carl Axel Dønnum Jensen Lind2. nov. 2022 kl. 12:22

Under Abakus' generalforsamling 17. februar 2023 har Hovedstyret mulighet til å utdele æresmedlemskap til én eller flere personer som har gjort seg fortjent til det. I tillegg kan Hovedstyret utnevne medlemmer i Ordo Abaci Aurei (Den Gyldne Kulerammes Orden). Kjenner du noen du vil nominere? Æresmedlemsskap i Abakus er en særdeles høy utmerkelse som kun gis til personer som "har innlagt seg særlige fortjenester innen foreningen, eller utmerket seg på annet vis", ifølge Abakus sine statutter. Ridderskap i Ordo Abaci Aurei er en særlig heder for personer som gjennom sin studietid har bidratt langt utover det som kan forventes. Vet du om noen som fortjener en av disse utmerkelsene? Da bør du sende en nominasjonstekst til leder@abakus.no eller nestleder@abakus.no, og forklare akkurat hva som gjør denne personen verdig slik heder. Jo bedre tekst, jo lettere blir utvelgelsen. Nominasjonen må være sendt innen midnatt 30. november.

Hvor mye er det nødvendig å skrive i en nominasjon? Se eksempler under, hvor eksempel 2 og 3 er å foretrekke da det gir oss mer informasjon og derfor styrker nominasjonen. 

Eksempel 1 

Jeg nominerer Navn Navnesen. 

Eksempel 2 

Jeg nominerer Navn Navnesen. Denne personen har gjort følgende: 

• a 

• b 

• c 

Eksempel 3 Jeg nominerer Navn Navnesen. Denne personen har gjort veldig mye i Abakus. Begynte med * i første klasse. (...) Siste året tok denne personen ansvar for *, som nå er en tradisjon. Dette har ført til at (...). 

Se også oversikt over tidligere utnevnte æresmedlemmer og ordensmedlemmer. Minner om at nominasjoner må være sendt til leder@abakus.no eller nestleder@abakus.no innen midnatt 30. november.

:partying:
🥳
2

Kommentarer

Vennligst logg inn.