Content banner
Skrevet av Erling Feet Nesset9. mars 2022 kl. 16:31

Hovedstyret 21/22 så i begynnelsen av sin periode på hvordan man skulle fortsette arbeidet med strategien. Målet med strategien er at den skal veilede arbeidet til de forskjellige delene av Abakus i noen år, for å bli en enda bedre linjeforening. Grunnen til vi ønsker å ha en strategi, er for fokusere på enkelte utfordringer Hovedstyret mener er de viktigste i stedenfor å prøve å løse alle problemer på en gang. Strategien er også en måte å koordinere arbeidet på tvers av komiteer.

Utfordringene i strategien forble uendrett, siden Hovedstyret mente man trengte mer enn et år for å se resultatet av endringene som var gjort. Utfordringene er fortsatt:

  • Hvordan skal Abakus sikre trivsel blant Abakuler?

  • Hvordan kan Abakus være en enhetlig linjeforening?

Kort sagt går disse ut på at alle i Abakus skal trives på NTNU, og at man skal kjenne seg som en abakule og ha relasjoner på tvers av studieretning og klassetrinn.

Tidligere besto strategien av føringer og tiltak. Føringene var for å angripe utfordringene på samme måte i hele organisasjonen, og tiltak var for å ha noe fastsatt som skulle gjennomføres av komiteene. Etter et års arbeid var det blitt klart at tiltak var noe som burde fastsettes av komiteene, og at det var for mange føringer. Hovedstyret kuttet da ned, og endte opp med å bare ha noen få av føringene igjen. Disse ble:

  • Vi skal inkludere ikke-abakom bedre

  • Vi skal skape et godt klassemiljø

  • Vi skal ha tilbud som fanger bredt

  • Vi skal øke kjennskap på tvers av studieretning

  • Vi skal samarbeide mer med instituttet og fakultetet

Strategien er noe som kan være veldig høytsvevende og vanskelig å forstå nytten av. Det er selvfølgelig legitim kritikk, og tiden vil vise om det er nyttig. Likevel oppfatter Hovedstyret det som nyttig å ha noe å gå etter, og ha en måte å samkjøre arbeidet til foreningen, spesielt det som går på tvers av komiteer. Det er også viktig å ha noe håndfast å bruke når man skal komme med nye arrangementer, eller bestemme hva man skal satse på av arbeid fremover.Kommentarer

Vennligst logg inn.