Om Abakus

Content cover photo

Webkom

Webkom er komiteen som har det tekniske ansvaret for Abakus. Vi er en sosial gjeng som sammen utvikler abakus.no og sørger for at alt fungerer som det skal.

Vi arbeider både sammen og alene, og får prøve oss på nye utfordringer hver dag. Dette er en komité hvor medlemmene har muligheten til å utvikle seg gjennom å sette teorien fra utdanningen i prakisis, og i tillegg lære mye utover det skolen kan tilby. Vi jobber hovedsakelig med webutvikling, men har også hobbyprosjekter der vi blant annet har vært innom lodding og programmering av mikrokontrollere. Prosjektene våre kjøres både i skyen og i vår egen serverpark. Noen av teknologiene vi bruker er React (JS-bibliotek), Django (python-rammeverk), containerteknologien docker og ansible.

Vi har et faglig og sosialt miljø som alltid er i utvikling og klar for en ny utfordring.

Noen av våre prosjekter:

  • opptak.abakus.no - Digitale opptakssider (github)
  • KAFFE (github)

Du finner oss på Github eller på kontoret vårt!

Ta kontakt: webkom@abakus.no