Om Abakus

Velkommen til våre informasjonsider om Abakus!

Om Abakus

Abakus er linjeforeningen for studentene ved Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi på NTNU, og drives av studenter ved disse studiene.

Abakus' formål er å gi disse studentene veiledning i studiesituasjonen, arrangere kurs som utfyller fagtilbudet ved NTNU, fremme kontakten med næringslivet og bidra med sosiale aktiviteter.

About Abakus

Abakus is the student association for Computer Science and Communication Technology at NTNU, and is run solely by students.

The main purpose of Abakus is to give the students guidance in the study situation, arrange events that complement the studies, promote contact with the business sector and contribute with social activities.

Kontaktinformasjon for Abakus

Postadresse: AbakusSem Sælands vei 7-9 7491 Trondheim

E-post: abakus@abakus.no

Besøksadresse: P15 (Høgskoleringen 3), fjerde etasje, rom 403 (til høyre når du går ut av heisen)

Kontortid: Hver torsdag kl. 1215 - 1300

Epostadresser til de ulike komiteene:

Arrkom: arrkom@abakus.no

backup: backup@abakus.no

Bedkom: bedkom@abakus.no

Fagkom: fagkom@abakus.no

Koskom: koskom@abakus.no

LaBamba: labamba@abakus.no

PR: pr@abakus.no

readme: readme@abakus.no

Webkom: webkom@abakus.no

Jubileumsgruppen: jubileum@abakus.no

Organisasjonsnummer: 98 60 37 314

Webkoms besøksadresse: EL-bygget rom F-252 O.S. Bragstads plass 2f NTNU Gløshaugen

Documents

Google Play Agreement