Om Abakus

Velkommen til våre informasjonsider om Abakus!

Om Abakus

Abakus er linjeforeningen for studentene ved Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi på NTNU, og drives av studenter ved disse studiene.
Abakus' formål er å gi disse studentene veiledning i studiesituasjonen, arrangere kurs som utfyller fagtilbudet ved NTNU, fremme kontakten med næringslivet og bidra med sosiale aktiviteter.

About Abakus

Abakus is the student association for Computer Science and Communication Technology at NTNU, and is run solely by students.
The main purpose of Abakus is to give the students guidance in the study situation, arrange events that complement the studies, promote contact with the business sector and contribute with social activities.

Kontaktinformasjon for Abakus

Postadresse: Abakus Sem Sælands vei 7-9 7491 Trondheim
Besøksadresse: Realfagbygget A-blokka, tredje etasje, rom A3.133
Kontortid: Hver torsdag kl. 1215 - 1300

Organisasjonskart


Epostadresser til de ulike komiteene:
Organisasjonsnummer: 98 60 37 314 MVA
Webkoms besøksadresse: EL-bygget rom F-252 O.S. Bragstads plass 2F NTNU Gløshaugen
Grafisk profil Les mer om den grafiske profilen vår her: https://abakus.no/brand
H3ULOL
BIU