Budsjett page banner

Budsjett

Hovedstyret har besluttet å offentliggjøre budsjett og regnskap for linjeforeningen Abakus.
Versjonen som er offentliggjort er ikke like detaljert som det interne budsjettet. Grunnen til dette er at vi ønsker å være åpne om pengebruken vår, men hver minste lille inntekt og utgift er ikke interessant for andre enn de økonomiansvarlige.
Oppbygningen av den offentlige versjonen er slik at man kan se fordelingen mellom komiteene og undergruppene. Det er lagt ved noen noter med litt utdypning for noen komiteer der Hovedstyret mener det kan være interessant informasjon for den jevne Abakule.
Summene for hver komité og undergruppe er ekskludert sosialpenger og penger til mat under arbeidskveld. Disse summene er lagt sammen i en post kalt forpleining.
Hvis noen har kommentarer eller spørsmål er det bare å ta kontakt med økonomiansvarligokonomi@abakus.no eller Hovedstyreths@abakus.no.
Offentlig budsjett 2019, 2018, 2017 og 2016 finnes her.
H3ULOL
BIU