Budsjett page banner

Budsjett

Abakus opererer med et årsbudsjett som følger kalenderåret. Budsjettet for påfølgende år fastsettes årlig på Budsjettkveld. Her vedtar Hovedstyret og Kassererne budsjettet post for post. Hovedstyret har besluttet å offentliggjøre deler av budsjettet.

Versjonen som er offentliggjort er ikke like detaljert som det interne budsjettet. Grunnen til dette er at vi ønsker å være åpne om pengebruken vår, men hver minste lille inntekt og utgift er ikke interessant for andre enn de økonomiansvarlige.

Oppbygningen av den offentlige versjonen er slik at man kan se fordelingen mellom komiteene og undergruppene. Det er lagt ved noen noter med litt utdypning for noen komiteer der Hovedstyret mener det kan være interessant informasjon for den jevne Abakule.

Summene for hver komité og undergruppe er ekskludert sosialpenger og penger til mat under arbeidskveld. Disse summene er lagt sammen i en post kalt forpleining.

På Generalforsamlingen 2019 ble det vedtatt at Hovedstyret kan revidere budsjettet i perioden 01. Mai til 01. September. Denne revideringen kan redusere det budsjetterte overskuddet med inntil fem prosent.

Hvis noen har kommentarer eller spørsmål er det bare å ta kontakt med økonomiansvarligokonomi@abakus.no eller Hovedstyreths@abakus.no.

Offentlig budsjett 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 og 2017 finnes her.