Budsjett page banner

Budsjett

Abakus opererer med et årsbudsjett som følger kalenderåret. Budsjettet for påfølgende år fastsettes årlig på Budsjettkveld. Her vedtar Hovedstyret og komitéene/revyen (leder/sjef + kasserer) budsjettet post for post. Hovedstyret har besluttet å offentliggjøre deler av budsjettet.

Versjonen som er offentliggjort er ikke like detaljert som det interne budsjettet. Grunnen til dette er at vi ønsker å være åpne om pengebruken vår, men hver minste lille inntekt og utgift er ikke interessant for andre enn de økonomiansvarlige.

Oppbygningen av den offentlige versjonen er slik at man kan se fordelingen mellom komiteene og undergruppene.

T.o.m. 2021 er summene for hver komité og undergruppe ekskludert sosialpenger og penger til mat under arbeidskveld. Disse summene er lagt sammen i en post kalt forpleining.

Per Abakus sitt økonomiske styringsdokument, kan Hovedstyret revidere budsjettet i perioden 01. mai til 15. september. Denne revideringen kan redusere det budsjetterte overskuddet med inntil fem prosent.

Hvis noen har kommentarer eller spørsmål er det bare å ta kontakt med økonomiansvarligokonomi@abakus.no eller Hovedstyreths@abakus.no.

Offentlig budsjetter fra 2016 til 2024 finnes her.