TillitsvalgteTillitsvalgte på IDI/IIK:

ITV-ene på IDI og IIK har som oppgave å representere studentene på alle klassetrinn på datateknologi og kommunikasjonsteknologi. Tillitsvalgte har taushetsplikt og deres jobb er å ta opp saker som angår studentene og ivareta studentenes interesser på hvert institutt, enten det er klage på foreleser, fag, eksamen, lesesalsplasser, kvalitetssikring av fag eller generelle problemer hos studenten(e) eller i studentpolitikken.

IDI har liste over sine tillitsvalgte her.

IIK har liste over sine tillitsvalgte her.

Fakultetstillitsvalgte ved IE:

FTV (Fakultetstillitsvalgt) skal ivareta studentenes interesser og er offisiell representant for studentene ved fakultet opp imot fakultetets ledelse, og videre opp mot studentdemokratiet ved NTNU.

De har ansvar for det øverste studentorganet (Studentrådet IE) ved fakultetet IE, og er studentenes stemme mellom Allmøtene.

Liste og mer informasjon om FTV-er er her.