Praktisk informasjon om interessegrupper

Har du en interesse du har lyst til å dele med andre?

Interessegrupper er til for å gjøre det lettere for deg å samle folk rundt en felles interesse. Det er også mulig å søke om pengestøtte for å arrangere noe som inkluderer flere i Abakus.

Ønsker du å bli med i en eksisterende gruppe? Meld deg inn i dens tilhørende facebookgruppe + gruppe på abakus.no

Ønsker du å opprette en gruppe? Send en mail til interessegrupper@abakus.no, så tar vi kontakt.

Se alle interessegrupper på abakus.no/interestgroups

Hva er en interessegruppe?

En interessegruppe er en gjeng Abakuler som møtes for å snakke om eller dyrke en interesse. Alt fra sportslag, brettspillklubber eller turgrupper kan være interessegrupper.

Er det noe du føler mangler av tilbud i studenttilværelsen, er det godt mulig at interessegrupper er noe for deg!

Hvordan bli en interessegruppe

Det er meget lett å bli en interessegruppe, bare send en mail til interessegrupper@abakus.no med navn på gruppen, kontaktinformasjon gruppeleder og en kort beskrivelse av hva dere gjør. Deretter tar vi kontakt med deg og hjelper deg med oppstartsprosessen!

Merk at det er et minimumskrav å være 3 abakus-studenter i opprettelsen av en interessegruppe.

Alle gruppene ligger på abakus.no/interestgroups, så her kan du se om du finner noe som interesserer deg.

Få støtte!

Ønsker din gruppe å søke støtte, send en søknad til interessegrupper@abakus.no. For å få penger må gruppen bestå av flere aktive medlemmer i Abakus, og ha en oversikt over hva dere planlegger å bruke pengene på.

Bruk følgende format i emnefeltet til e-posten: [Pengesøknad] [Gruppenavn] Hva det gjelder

Forslag til mal:

Mal til pengesøknad Eksempel på utfylt søknad

Søknaden vil så bli vurdert av Abakus. Det er altså ikke en garanti å få penger, men hvis formålet er noe Abakus-medlemmer kan nyte godt av, lover det godt for søknaden. Ryktene sier også at Abakus har øremerket en del penger her og, så ikke nøl med å søke!

Høres dette vrient ut, så fortvil ikke: Vi er her for å bistå. Bare send en mail til interessegrupper@abakus.no med spørsmål så får dere hjelp med å sette opp en søknad slik at dere kan søke om støtte. Eksempler på søknader vi har godkjent tidligere er mat til turer i regi av Turgruppa, startkontigenter i forbindelse med løp Abarun deltar på, penner til Abaspin o.l.

Det er ikke bare økonomisk støtte du kan få som interessegruppe. I Abakus sitter det mange personer som kan hjelpe med for eksempel bestilling av buss, annonser på abakus.no eller plakater for arrangement – ta kontakt.

Hvordan holde interessegruppen i live?

Vi har kommet frem til noen anbefalinger til alle interessegrupper. Disse skal gjøre det lettere å holde interessegruppen aktiv, og vi tror det vil bidra til å bedre interessegrupper-tilbudet. Anbefalingene er som følger:

  • Det bør være minst to aktive som sitter i et styre/en ledergruppe.

  • Interessegruppen bør minst ha to arrangementer/meetups i semesteret.

  • Gruppen bør dokumentere happenings på Abakus’ sosiale plattformer.

  • Interessegruppene burde finne minst to representanter til å møte på interessegruppenes dag/A3-dagen. (Et arrangement for å fremme bredden av tilbudet i Abakus)

  • Ledere burde engasjere seg i driften av interessegruppe-prosjektet.

Retningslinjer for blesting

Retningslinjer for blesting

Forespørsler og spørsmål sendes til interessegrupper@abakus.no.