Referater fra Hovedstyremøter page banner

Referater fra Hovedstyremøter

Hovedstyret holder møter hver uke, hvor de diskuterer stort og smått.

Ønsker du innsyn i diskusjonene kan du finne referater fra de siste årene her!

Har du innspill til saker, kontakt Hovedstyret på hs@abakus.no

Referater fra Hovedstyrets møter