Utvalget - Abakus2021 page banner

Utvalget - Abakus2021

Hovedstyret har satt ned et utvalg som fram til generalforsamlingen i 2021 skal jobbe med utforming av Abakus sine etiske retningslinjer som vedtatt på generalforsamlingen februar 2020.

Vår problemstilling

Hvilke etiske retningslinjer trenger Abakus for å sikre god etisk standard i form av verdier, handlinger og holdninger.

Vårt mandat i sin helhet finner du her.

Medlemmer

  • Rikke Garshol Løvaas (5. komtek)
  • Karoline Bonnerud (5. data)
  • Mari Langås (5. komtek)
  • Jenny Yu (4. data)
  • Jeanette Hue Nhu Tran (3. komtek)
  • Ingrid Marie Sørensen (2. data)
  • Vegard Hellem (alumni) - Mentor