Utvalget - Abakus2021 page banner

Utvalget - Abakus2021

Hovedstyret har satt ned et utvalg som fram til generalforsamlingen i 2021 skal jobbe med utforming av Abakus sine etiske retningslinjer som vedtatt på generalforsamlingen februar 2020.

Vår problemstilling

Hvilke etiske retningslinjer trenger Abakus for å sikre god etisk standard i form av verdier, handlinger og holdninger.

Vårt mandat i sin helhet finner du her.

Medlemmer

  • Rikke Garshol Løvaas (5. komtek)
  • Karoline Bonnerud (4. data)
  • Mari Langås (4. komtek)
  • Jenny Yu (3. data)
  • Jeanette Hue Nhu Tran (2. komtek)
  • Ingrid Marie Sørensen (1. data)
  • Vegard Hellem (alumni) - Mentor

Kontakt oss

Vi ønsker å poengtere at utvalget er helt avhengig av bidrag fra eksterne. Har du innspill eller ideer til utvalget? Send en mail til abakus@abakus.no.