Utvalget - Abakus2020 page banner

Utvalget - Abakus2020

Hovedstyret har satt ned et utvalg som fram til generalforsamlingen i 2020 skal jobbe med Abakus’ organisering, som vedtatt på generalforsamlingen februar 2019.

Endelig rapport

Den endelige rapporten finner du her.

Vår problemstilling

Har Abakus behov for ny organisasjonsstruktur for å sikre kontinuitet, utvikling og godt tilbud til alle Abakuler?

Vårt mandat i sin helhet finner du her.

Diskusjonskveld 04.11.19

Presentasjon, oppsummering og referat finner du her.

Diskusjonskveld 21.01.20

Presentasjon og referat finner du her.

Generalforsamling 21.02.20

  1. Referat finner du her.
  2. Analyse av spørreundersøkelser finner du her.

Ekstraordinær Generalforsamling 03.03.20

Referat finner du her.

Medlemmer

Eivind Høydal (5. komtek) - Leder Aleksander Olsen (3. data) Anne-Sofie Johansen (2. data) Bendik Deraas (5. komtek) Marie Thorkildsen (5. data) Odin Ugedal (4. data) Stein-Otto Svorstøl (alumni) - Mentor

Kontakt oss

Vi ønsker å poengtere at utvalget er helt avhengig av bidrag fra eksterne. Har du innspill eller ideer til utvalget? Send en mail til abakus2020@abakus.no eller bruk #abakus2020 på Slack. Ønsker du å være anonym kan du bruke dette skjemaet: her