Utvalget - Abakus2020 page banner

Utvalget - Abakus2020

Hovedstyret har satt ned et utvalg som fram til generalforsamlingen i 2020 skal jobbe med Abakus’ organisering, som vedtatt på generalforsamlingen februar 2019.

Endelig rapport

  1. Den endelige rapporten finner du her.

Vår problemstilling

Har Abakus behov for ny organisasjonsstruktur for å sikre kontinuitet, utvikling og godt tilbud til alle Abakuler?
Vårt mandat i sin helhet finner du her.

Diskusjonskveld 04.11.19

  1. Oppsummering finner du her
  2. Referat finner du her.
  3. Presentasjon finner du her

Medlemmer

Eivind Høydal (5. komtek) - Leder Aleksander Olsen (3. data) Anne-Sofie Johansen (2. data) Bendik Deraas (5. komtek) Marie Thorkildsen (5. data) Odin Ugedal (4. data) Stein-Otto Svorstøl (alumni) - Mentor

Kontakt oss

Vi ønsker å poengtere at utvalget er helt avhengig av bidrag fra eksterne. Har du innspill eller ideer til utvalget? Send en mail til abakus2020@abakus.no eller bruk #abakus2020 på Slack. Ønsker du å være anonym kan du bruke dette skjemaet: her
H3ULOL
BIU