Annonsering i readme page banner

Annonsering i readme

Vil du annonsere i Gløshaugens beste linjeforeningsmagasin?

readme distribueres gratis til alle studentene ved data- og kommunikasjonsteknologi ved NTNU Gløshaugen, og er skrevet av studenter ved de samme linjene. Innholdet består i artikler fra arrangementene til Abakus, studentpolitiske saker, faglige artikler og enkelte humoristiske innslag. Hver utgave trykkes i 500 eksemplarer, hvorav omkring 450 plukkes opp av studenter. De resterende arkiveres for fremtiden, eller sendes til våre person- og bedriftsabonnenter. readme er regnet som det beste magasinet for linjeforeninger på Gløshaugen, og har vunnet folkeprisen Gullblokka under prisutdelingen for linjemagasiner, Gullblekka, i 2014 og 2015.

Interessert? Ta kontakt med redaktøren på e-post: redaktor@abakus.no.