Klassearrangementer page banner

Klassearrangementer

Retningslinjer for søknad om støtte til klassearrangement

Har du en god idé om et felles arrangement for klassetrinnet ditt? Kult! Hovedstyret sponser slike arrangementer ved søknad. 

Hvilken som helst abakule kan søke på vegne av sin klasse om opp til 100 kroner per student til klassearrangementer. Hvor mye man får i støtte avhenger av størrelsen på arrangementskostnaden. Det er ikke garantert at man får 100kr per hode, dette avhenger av hvor mange som søker. I utgangspunktet er det lagt opp til at man kun støtter med 100kr per hode per skoleår, men det kan gjøres unntak dersom man har penger til dette. 

Hovedstyret støtter allerede halvingfest for 3. klasse og utmatrikulering for 5. klasse, og vil derfor prioritere å støtte 1., 2. og 4. klasse.

Det stilles følgende krav til arrangementet: 

  • Hele klassen må inviteres (f.eks. 2. klasse data) 

  • Arrangementet skal være sosialt og inkluderende 

  • Pengestøtten kan ikke gå til alkohol 

Pengestøtten overføres i etterkant av arrangementet mot kvittering og beregnes ut fra hvor mange fra klassen som deltok.

Dersom søknaden inneholder beløp som er uavhengig av antall deltagere - f.eks. ved leie av lokale - kan det tildeles støtte uavhengig av oppmøte og beregnes ut ifra forventet oppmøte. Eksempel: Dersom en klasse søker om 100 kroner per hode og skal leie et lokale til 6000 kroner, og det er forventet at 50 personer vil møte opp, vil de kunne få 100 x 50 = 5000 kroner til arrangementet. Siden kostnaden er uavhengig av antall som møter opp skal det støttes med 5000 kroner uavhengig av hvor mange som faktisk møter opp. Det skal ikke være farlig/potensiell økonomisk ruinering for personen som søker om støtte.

Eksempelarrangementer kan være klassefest i et lokale i byen, grilling i parken, tur til Munkholmen, felles middag, klassevors, strandtur med is++, sommerfest i noens hage, og så mye mer! Intensjonen er å gjøre det enklere å ta initiativ til arrangementer for å forbedre miljøet i klassen!

Om du eller flere vil arrangere et klassearrangement, fyll ut søkandskjemaet, og send den som .pdf på mail til hs@abakus.no. Eksempel på en pengesøknad ligger her.