Avtalevilkår page banner

Avtalevilkår

Når bedrifter velger å holde arrangementer med Abakus, så gjør de det for å komme i kontakt med våre studenter. Under arrangementet ønsker bedriftene å vise at de er en aktuell arbeidsplass, og på samme måte må vi vise at vi er en aktuell målgruppe for rekruttering.

Gode holdninger og interesserte studenter gir bedriften et bedre inntrykk av besøket. Følgelig vil bedriftene være mer interesserte i å komme tilbake til Abakus for å profilere seg overfor oss.

  • Hvis det er bespisning under arrangement bør en oppføre seg som om man selv dro ut for å spise. Dette innebærer å vise god folkeskikk, og å oppføre seg som “folk flest”.
  • Hvis noen oppfører seg upassende på et arrangement vil vi, i den grad det er mulig, henvende oss til vedkommende og konfrontere dem med det vi mener er dårlig oppførsel.

Om ikke man retter seg etter saklige pålegg fra representant på gjeldende arrangement vil konsekvenser bli vurdert.