Arrangementsregler page banner

Arrangementsregler

Skulle det være spørsmål etter at dette er lest, ta gjerne kontakt med oss i Hovedstyret på abakus@abakus.no. Dersom man mener man har fått en urettferdig prikk eller at det har skjedd en feil, ta kontakt med komiteen som var ansvarlig for det gjeldende arrangementet.

Spørreundersøkelse

Påfølgende dag etter arrangementene våre sendes det ut en spørreundersøkelse. Det er ikke mulig å melde seg på Abakus' arrangementer før du har svart på spørreundersøkelsen.

Hva gir prikker

 • Å melde seg av et arrangement etter avmeldingsfristen gir én prikk
 • Om man ikke møter opp på et arrangement hvor man er påmeldt gir det to prikker
 • Avmelding etter 12:00 to timer før det er arrangement er ikke mulig, som betyr at man får to prikker om man ikke møter
 • Dersom man er påmeldt og møter opp etter at arrangementet har startet får man én prikk
 • Betales det for sent eller mangler det betaling på et arrangement med deltakeravgift gis det en prikk og ny betalingsfrist. Dersom betalingen fortsatt ikke er mottatt innen den nye fristen, vil det utstedes en ytterligere prikk samt avmelding av gjeldene arrangement.
 • Dersom deltakeren oppfører seg upassende og ikke retter seg etter advarsler fra arrangementsansvarlig kan arrangerende komite gi opp til tre prikker
 • Flyttes du opp fra venteliste gjelder samme regler som ellers
 • Ved enkelte tilfeller utviser vi skjønn. Hvis du mener at du har fått en feilaktig prikk må du sende mail til den arrangerende komitéen eller til personen som står oppført som arrangør på arrangementet.

Konsekvenser av prikker

 • Én prikk innebærer at du må vente 3 timer etter ordinær påmeldingsstart for å melde deg på et arrangement.
 • To prikker innebærer at du må vente 12 timer etter ordinær påmeldingsstart for å melde deg på et arrangement.
 • Tre prikker fører til sisteprioritet på alle arrangementer.
 • Hver prikk er aktiv i 20 dager fra prikken er utdelt.*

*Prikkene fryses i julen og om sommeren (1. Juni - 15. August). Det vil si at dager i disse periodene ikke teller på prikkene.

Eksempel

Hvis du får en prikk dag 1 og to prikker 10 dager senere, vil du ha en aktiv prikk i 10 dager, tre aktive prikker i 10 dager og så to aktive prikker i 10 dager.

Betalingsarrangementer

En deltaker forplikter seg til å betale på lik linje med deltakere som møter opp, såfremt deltakeren var påmeldt etter avmeldingsfristen.

Ventelisteregler

Ventelisten på abakus.no gjelder kun frem til innslipp på eventen starter. Etter dette er det førstemann til mølla og køen blir i den rekkefølgen man registrerer seg på stedet.

Deltakere som står på venteliste er forventet at kan møte opp dersom det blir en ledig plass. Dette gjelder helt frem til arrangementets starttid. Det er deltakerens ansvar å melde seg av ventelisten, hvis det ikke passer allikevel.

Du får ikke prikk av å melde deg av ventelisten, selv etter avregistreringsfristen.

Retningslinjer for oppførsel

Når bedrifter velger å holde arrangementer med Abakus, så gjør de det for å komme i kontakt med våre studenter. Under arrangementet ønsker bedriftene å vise at de er en aktuell arbeidsplass, og på samme måte må vi vise at vi er en aktuell målgruppe for rekruttering. Gode holdninger og interesserte studenter gir bedriften et bedre inntrykk av besøket. Følgelig vil bedriftene være mer interesserte i å komme tilbake til Abakus for å profilere seg overfor oss.

 • Hvis det er bespisning under arrangement bør en oppføre seg som om man selv dro ut for å spise. Dette innebærer å vise god folkeskikk, og å oppføre seg som “folk flest”.
 • Hvis noen oppfører seg upassende på et arrangement vil vi, i den grad det er mulig, henvende oss til vedkommende og konfrontere dem med det vi mener er dårlig oppførsel, enten under eller i etterkant av arrangementet.

Oppførsel som oppleves av arrangør som uakseptabel vil kunne få konsekvenser. Arrangør har rett til å vurdere og utøve sanksjoner dersom det vurderes som nødvendig eller hensiktsmessig. Om ikke man retter seg etter saklige pålegg fra representant på gjeldende arrangement vil også konsekvenser bli vurdert.