Content banner

Summer Internship 2023 – Security

Vil du teste ut livet som sikkerhetskonsulent hos oss? I løpet av seks uker vil du jobbe med ekte prosjekter i tverrfaglige team bestående av andre studenter, veiledere og prosjektledere. Du vil få et unikt innblikk i hverdagen hos et av verdens ledende konsulentselskaper og uvurderlig arbeidserfaring. Hos oss er det viktig å ha det gøy på jobb, derfor er sosiale aktiviteter en viktig del av programmet.

Accentures sikkerhetsavdeling er ledende innenfor informasjonssikkerhet både i Norge og globalt med over 7000 ansatte som jobber med informasjonssikkerhet! I Norge teller sikkerhetsteamet per i dag 50 konsulenter, utviklere, teknologer, siviløkonomer og jurister som jobber med rådgivning, prosjektledelse og komplekse arkitekturoppgaver. Vi er stolte av 50/50 kjønnsfordeling i sikkerhetsteamet!

I 2022 arbeidet flere summer interns med å etablere en prosess for sikker systemutvikling hos en kunde. Dette omfattet blant annet gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse, gjennomgang av kildekode for å finne svakheter og feil, samt sikkerhetstesting av kjørende applikasjoner. Teamet fikk god erfaring med bruk av anerkjente verktøy og metoder.

Vi tilbyr Summer Internship for:

  • Masterstudenter som har påbegynt fjerde studieår (1. år på masterstudiet)
  • Deg som er flytende i norsk og engelsk
  • Har muligheten til å jobbe i Oslo i løpet av internship-perioden
  • Deg med sterke akademiske resultater
  • Deg som vil jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, innovasjon og samfunnsnytte
  • Deg som har utdanning innen cybersikkerhet eller annen relevant utdanning med interesse for fagfeltet

I Oslo har vi et bredt spekter av prosjekter innen ulike fagdisipliner. Vi søker deg som er nysgjerrig på livet som for eksempel sikkerhetskonsulent, utvikler, arkitekt, sikkerhetsrådgiver, strategi og -prosessrådgiver, prosjektleder eller mange av de andre spennende rollene man kan ha når man er en del av et stort konsulentselskap

Hvordan søker du? Send oss ditt søknadsbrev inkludert CV, vitnemål fra videregående og karakterutskrift fra høyere utdanning. Disse dokumentene lastes opp under «Resume/CV». Vi vurderer kun søknader fra kandidater som har lastet opp disse dokumentene.

For spørsmål, ta kontakt med synne.nordgard@accenture.com

Equal Employment Opportunity Statement All employment decisions shall be made without regard to age, race, creed, color, religion, sex, national origin, ancestry, disability status, veteran status, sexual orientation, gender identity or expression, genetic information, marital status, citizenship status or any other basis as protected by federal, state, or local law. Job candidates will not be obligated to disclose sealed or expunged records of conviction or arrest as part of the hiring process. Accenture is committed to providing veteran employment opportunities to our service men and women.