Content banner

Workshop med Etterretningstjenesten

Bedriftspresentasjon

Velkommen til teknisk workshop med Etterretningstjenesten. 

I 2024 rekrutterer vi folk til Etterretningstjenestens teknologimiljø, og vi ønsker å komme i kontakt med studenter som har interesse og talent for teknologi. Workshopen er introduksjon til reversing, og en liten smakebit på en av mange ting vi holder på med. Deltakere skal i hovedsak jobbe med praktiske oppgaver etter opplæring fra instruktører. Progresjonen logges gjennom et scoreboard, og workshopen avsluttes med en gjennomgang av utvalgte oppgaver. Dagens beste reverser blir premiert! 

Workshopen innledes med en presentasjon av Etterretningstjenesten og hvilke oppdrag vi løser. Det blir anledning til å stille spørsmål til våre teknikere underveis i presentasjonen og under workshopen. 

Krav for å delta på workshop: 

  • PC med valgfritt OS 
  • Idafree installert 
  • Ingen krav til forkunnskaper, men det er en fordel å kunne noe C 

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser. For å lykkes, er vi avhengig av å innhente informasjon fra internett og datanettverk. Dette gjør vi gjennom ulike metoder og teknikker. Blant disse metoden er offensive cyberoperasjoner og teknisk analyse av digitale trusler. 

Hvis en aktør truer Norges sikkerhet kan en offensiv cyberoperasjon benyttes for å innhente informasjon fra trusselaktørens datanettverk. Informasjonen benyttes blant annet for å gi myndighetene våre et fortrinn når det tas beslutninger som angår rikets sikkerhet og innbyggernes trygghet. Etterretningstjenesten er den eneste virksomheten i Norge som lovlig gjennomfører offensive cyberoperasjoner.  

Tekniske analyser gir oss forståelse for hvordan trusselaktøren gjennomfører sine cyberoperasjoner, og hva som er intensjonen med aktiviteten. På denne måten kan vi varsle om pågående eller planlagte cyberoperasjoner før de rammer Norge. 

Etterretningstjenesten trenger folk som har potensial til å bli de aller beste innenfor disse fagfeltene, og vi ønsker å tilby talenter en jobb hos oss. De som er kvalifiserte, vil få et heltidskurs i cyberoperasjoner før de starter sin operative karriere. Her finnes mer informasjon om vårt talentprogram: www.forsvaret.no/jobb/talentprogram-cyberoperasjoner

For å være i stand til å løse våre oppdrag er vi avhengig av et stort kompetansemangfold, og ser blant annet etter AI, kybernetikk, systemforståelse, programmering - gjerne lavnivå, C, fag innen IT-sikkerhet som reversing, Python, OS sikkerhet og sårbarhetsforskning, krypto, assembly og nettverksanalyse. Man må ikke kunne alt dette, eller være interessert i alt - dette er kun eksempler. Vi er først og fremst ute etter folk som er engasjerte, som som liker å lære.

Det blir servert pizza fra Grano!

Informasjon fra Bedkom:

  • Vi minner om at oppmøte er 16:30, og ventelisten åpner 16:40.

  • I etterkant av arrangementet må dere svare på en obligatorisk spørreundersøkelse her på abakus.no som er anonym ovenfor bedriften. Påfølgende dag klokken 13.00 vil det på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.Kommentarer

Vennligst logg inn for å kommentere