Content banner

Kurs med EY

Kurs

Tema: Sikkerhet!

Vi skal ha en introduksjon og spennende oppgaver i capture the flag (CTF)Bespisning og praktisk

Dere legger inn ønsket bespisning ved påmelding, slik at den kan serveres ved oppstart av kurset. Kan enten velge en sushipakke fra sushime eller noen av følgende pizzaer fra Grano: Nr.1.Margherita, Nr.2.Al proscuttio, Nr.5.Parma, Nr.10.Sarda, Nr.17.Al Tartufo.

Kl. 1915 tar vi bussen til Øx tap room for mingling og annen servering  • Vi minner om at dørene åpner kl. 16:55 og kurset starter 17:00

  • Påfølgende dag kl. 13:00 vil det her på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer. Svarfrist: 1 uke.Informasjon om bedriften:

I EY Consulting jobber vi med rådgivning i skjæringspunktet mellom forretning og teknologi. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer. Vi jobber i både teknologitunge og forretningsnære prosjekter for kunder på tvers av alle sektorer. Fellesnevneren for tjenestene våre er at vi søker å utnytte teknologiens muligheter til å skape reell og varig verdi for våre kunder. Fagområder som representeres:  Cyber 

Informasjons- og cybersikkerhet utgjør i dag en sentral del av en organisasjons risikoprofil og evnen til å kunne håndtere cybersikkerhetsrisiko er svært viktig for våre kunder. Viktige arbeidsoppgaver inkluderer: 

·        Teknisk sikkerhets- og penetrasjonstesting 

·        Risiko og sårbarhetsanalyser 

·        Sikkerhetsfokuserte arkitekturgjennomganger 

·        Design, kvalitetssikring og rådgivning av prosesser for håndtering av cyberrisiko 

Technology Transformation 

Technology er et av Norges ledende fagmiljøer innen teknologirådgivning, vi jobber med overordnede problemstillinger innen IT-strategi. Viktige arbeidsoppgaver inkluderer: 

·           IT-strategi og digitalisering 

·           Virksomhetsarkitektur 

·           Prosjektledelse og programledelse av komplekse teknologiprosjekter 

·           Prosessautomatisering med robotics 

·           Cloud teknologi 

Data & Analytics 

I Data og Analytics arbeider vi hands on med håndtering av komplekse forretningsutfordringer gjennom bruk av analyseverktøy og maskinlæring. Viktige arbeidsoppgaver inkluderer: 

·        Data engineering og dataarkitektur 

·        Kunstig intelligens og maskinlæring 

·        Visualisering og UX 

·        Smidig metodikk og DevOps 

·        Organisasjonsutvikling innen analyse 

EY Skye 

EY Skye er et sterkt systemutviklingsmiljø som kombinerer dyp teknologikompetanse med forretningsutvikling. Vi jobber også med ledende teknologi innen utviklings- og integrasjonstjenester på tvers av ulike systemer og løsninger: Viktige arbeidsoppgaver inkluderer: 

·        UX/UI, programmering og implementering 

·        Innsiktsløsninger  

·        Datavarehus/datalake 

·        App utvikling  

·        Cloud teknologi  

·        Arkitektur 

·        Prosjektledelse og programledelse av komplekse teknologiprosjekter 

Vi vil at alt vi gjør skal bidra til at både næringslivet og arbeidslivet fungerer bedre – for våre medarbeidere, våre kunder og samfunnet vi opererer i. 

Les mer her: https://www.ey.com/no_no/consulting 

Kommentarer

Vennligst logg inn.