image

Eksamensforelesning AlgDat

Annet

Velkommen til uoffisiell eksamensforelesningen i Algoritmer og datastrukturer (TDT4120) Lørdag 10. Desember! Forelesningen blir holdt av Ludvig Hozman, som vil gå gjennom de viktigste temaene i faget.

Enten du har lite oversikt over faget eller har lyst til å repetere stoffet før eksamen så er denne eksamensforelesningen ment for deg. Dette er en gylden mulighet til å gjøre seg klar til eksamen, uavhengig av hvor mye du kan fra før. 

Er det noe du ønsker jeg skal se nøye på? Eller oppgaver som du vil ta i plenum? Fyll gjerne inn skjemaet her på forhånd, så skal det tas med: https://forms.gle/uicz9dqy2N6BgX1BA

Slides: https://hozman.dev/algdat.pdf Work-in-progress

Tidsplan

12:15 - 12:30 - Asymptotisk notasjon - kjøretid

12:30 - 13:00 - Rekurrenser - Divide-and-conquer

13:15 - 14:00: - Trær - Hauger - Køer - Søketrær

14:15 - 15:00 - Dynamisk programmering - Grådige algoritmer - Graftraversering

15:15 - 16:00 - korteste vei - Spenntrær

16:15 - 17:00 - Flytproblemer - NP-kompletthet

Kommentarer

Vennligst logg inn.