Content banner

Eksamensforelesning i Datamaskiner og Digitalteknikk

Annet

Velkommen til uoffisiell og oppdatert eksamensforelesningen i Datamaskiner og digitalteknikk (TDT4160) Søndag 27. November! Forelesningen blir holdt av Erling Nesset, som vil gå gjennom de viktigste temaene i faget.

Enten du har lite oversikt over faget (som de fleste) eller har lyst til å repetere stoffet før eksamen så er denne eksamensforelesningen ment for deg. Dette er en gylden mulighet til å gjøre seg klar til eksamen, uavhengig av hvor mye du kan fra før.

Innholdet i forelesningen er oppdatert og tar utgangspunkt i fjorårets eksamen.

NB: Forelesningen vil ikke bli tatt opp eller strømmet live.

Slides: https://drive.google.com/file/d/1f-q0g0AgxAYwMdUXQGJhPT9_I3OXVkt5/view?usp=share_link

Eksamen høst 2021: https://drive.google.com/drive/folders/1Lmq0thjxhke-vQR6bsCwEDDWWIX5QVvV?usp=share_linkKommentarer

Vennligst logg inn.