image

Eksamensforelesning i objektorientert programmering

Velkommen til uoffisiell eksamensforelesning i TDT4100 Objektorientert programmering!

Ser du ikke helt poenget med delegering og arv, eller er du kanskje en gud i objektorientert tankegang? Uansett vil eksamensforelesningen i objekt være til nytte, enten som forklaring av nye programmeringsteknikker eller repetisjon av kjent pensum. 

Forelesningen blir holdt av Eirik Lorgen Tanberg og Vegard Ervik i F1. Gjennom forelesningen skal alt relevant pensum gjennomgåes og det vil være anledning for å stille spørsmål underveis.

PS: Forelesningen vil ikke bli tatt opp eller strømmet digitalt 

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.