image

Eksamensforelesning i AlgDat

Kurs

Her ligger slidsa fra forelesningen. (Tips: trykk "o" for å få en oversikt)

Velkommen til uoffisiell eksamensforelesning i AlgDat TDT4120 lørdag 4. desember kl 12. (med akademisk kvarter)

Dette blir en oppsummering av pensum og spesielt fokus på den del av pensum som kom etter midstemesterforelesningen.

Forelesningen blir holdt av Håvard Krogstie i R1

PS: Forelesningen vil ikke bli tatt opp eller strømmet digitalt

Kommentarer

Vennligst logg inn.