image

UTNEVNELSER I ÆRESMEDLEMSSKAP OG RIDDERSKAP I ORDO ABACI AUREI

Vi ønsker å invitere alle til å være med på utnevelsen av æresmedlemskap og ridderskap i Ordo Abaci Aurei (Den Gyldne Kulerammes Orden). 

Hvert år innstiller Hovedstyret nye medlemmer til Ordo Abaci Aurei. Dette gjøres vanligvis på generalforsamling, men grunn av den spesielle situasjonen vi er i, ble dette ikke gjort i år. Utnevelsen vil derfor i år finne sted over zoom tirsdag 2.mars kl 19:15.

Æresmedlemsskap i Abakus er en særdeles høy utmerkelse som kun gis til personer som "har innlagt seg særlige fortjenester innen foreningen, eller utmerket seg på annet vis", ifølge Abakus sine statutter.

Ridderskap i Ordo Abaci Aurei er en særlig heder for personer som gjennom sin studietid har bidratt langt utover det som kan forventes.

Kom og bli med å hedre de som har lagt inn stor innsats for Abakus. Du kan være med fra stua kledd hva du vil :)

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.