image

Bedriftspresentasjon med IIK

Presentasjonen vil foregå på Teams (Klikk her for å bli med i møtet) - og begynner presis 1715.

Dere i Abakus kjenner Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (NTNU IIK) best som «de som driver KOMTEK». Det stemmer, men vi er mye mer enn det. IIK er et internasjonalt fagmiljø med til sammen 140 ansatte i både i Trondheim og Gjøvik. Vi har en robust utdanningsportefølje, en bred forskningsportefølje og gryende innovasjonsaktivitet. Vi er kontinuerlig på jakt etter flinke studenter som er faglig nysgjerrige og søker deltidsjobb under studiene eller stilling som Ph.D. stipendiat etter studiene. Eksempler på store satsninger som instituttet er involvert i eller er vertskap for er

For å bli en del av våre tidsaktuelle fagmiljøer ved NTNU IIK inviterer deg til å søke

Ph.D. stipendiat stilling innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi 

(klikk på lenken for å søke). Stillingen har en startlønn på rundt 500.000kr og er en lønnet utdanningsstilling over tre til fem år. Aktuelle søkere i denne runden er:

 • 4. og 5. års studenter på relevante sivilingeniør utdanninger

 • 1. og 2. års studenter på relevante 2-årig master utdanninger. 

Hvis du har ett år igjen av studiene må du indikere i søknaden at du er interessert i «Integrert Ph.D.». Du vil da være ansatt ved NTNU fra siste året på din masterutdanning.  Alle som har søkt stillingen før bedriftspresentasjonen vil bli invitert til en enn innledende samtale i forbindelse med arrangementet. Formell søknadsfrist er 31. mars, men vi behandler søknadene fortløpende. 

Hvis du ikke har tid, anledning eller vet om du har lyst til å søke stillingen før bedriftspresentasjonen kan du også registrere din interesse for å få vite mer om mulighetene ved NTNU IIK. I tillegg til stipendiatstillingene søker vi også studenter som kan tenke seg å være læringsassistener, studentassistenter eller kan tenke seg en sommerjobb. Hvis du registrer deg på lenken under vil du få tilbud om en samtale i forbindelse med bedriftspresentasjonen slik at du får vite mer om mulighetene hos oss og vi kan bli bedre kjent med deg: 

Meld interesse for en samtale om jobb mulighetene ved NTNU IIK

Vi søker etter deg som er interessert i en stilling på NTNU etter endt masterutdanning. Vi har vunnet en rekke konkurranser om finansiering av nye forskningsprosjekter som innebærer mange nye stipendiatstillinger. En stipendiatstilling er en start på arbeidslivet som vil gi det en svært etterspurt spisskompetanse senere i arbeidslivet. Etter stipendiatperioden har du mange videre karriereveier i akademia, i næringslivet og i offentlig sektor. Ikke bare kjenner du kunnskapsfronten innenfor ditt fagområde og kan bidra til utvikling av ny kunnskap, du kan også blant annet håndtere komplekse faglige spørsmål, styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og formidle din kunnskap i ulike kanaler. På nasjonalt nivå er det stort fokus på å etablere denne kompetansen innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, og etter stipendiatstillingen vil du besitte en svært ettertraktet profil. 

NTNU IIK er nasjonal hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap innen informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, og har forskningsaktiviteter innen blant annet følgende fagområder: 

 • Biometri

 • Bruker- og samfunnsperspektiv

 • Digital granskning og etterforskning

 • Digital økonomi og bærekraft

 • E-Helse og velferdssikkerhet

 • 5G og tingenes internett

 • Kryptografi

 • Kommunikasjonsnett og -tjenester

 • Informasjonssikkerhetsledelse

 • Pålitelighet, ytelse og sikkerhet

 • Personvern

 • Sikkerhet i samfunnskritiske funksjoner

 • Systemsikkerhet.

Gjennom aktiviteten på instituttet skaper vi effektive, motstandsdyktige, robuste og sikre kommunikasjonsnettverk, informasjonssystemer og digitale tjenester for innbyggerne, for virksomhetene og for Norge som nasjon. 

Aktuelle stillingskategorier ved instituttet er: 

 • Stipendiat (doktorgrad/PhD): Stipendiat er en lønnet utdanningsstilling som gjennom en organisert forskerutdanning på tre år gir deg anledning til utvikling med det mål å avlegge en doktorgrad. Normalt tildeles stipendiatstillinger for en periode på fire år med 25 % arbeidspliktdel som vanligvis omfatter deltakelse i fagmiljøets utdanning av lavere- og høyere grads studenter.

 • Integrert PhD er et alternativt løp fra 5. året av sivilingeniørstudiet eller 2. året av masterstudiet som gir en glidende overgang til en stilling som stipendiat. Fra det siste året på mastergradsutdanningen er du da ansatt med lønn på instituttet og kombinerer studiet med oppstart av stipendiatstillingen. 

 • Lærings- og studentassistent ansettes ved NTNU i tidsbegrensede stillinger på timebasis fra 80 til 120 timer pr. semester. Læringsassistentene har en omfattende og fleksibel funksjon der de bevisstgjør studentene på egen læring, og driver «undervisning og veiledning» i samarbeid med faste faglærere. Læringsassistentene får internopplæring i 20 - 24 timer over ett semester. Studentassistent stillingen har et mer variabelt innhold enn læringsassistentstillingene, og der virksomheten i mindre grad er knyttet til den fast organiserte undervisning, veiledning og lignende.

 • Sommerjobb: Hvert sommer utlyser vi sommerjobber med en varighet på 6-10 uker. Typiske arbeidsoppgaver er bistand til utvikling av emner (undervisningsmateriale, labboppsett mv), deltagelse i forskningsarbeid (forberedelse av eksperimenter eller datainnsamling) og administrative oppgaver. 

Alle deltakere vil få et gavekort på Foodora!

Velkommen til bedriftspresentasjon!

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.