image

TietoEvry

Vil du starte karrieren din som Graduate hos TietoEVRY, det ledende It-selskapet i Norden? Vil du bli en del av et fagfellesskap som brenner for å forme fremtiden?

Da bør du melde deg på denne bedriftspresentasjonen for å høre mer om selskapet, mulighetene og vårt gradateprogram som har søknadsfrist 26. januar

 

En av de viktigste fordelene ved å jobbe i det ledende nordiske digitale tjenesteselskapet er at mulighetene er uendelige på tvers av både fag og geografi.

 Trykk her på link fra Teams for å bli med på presentasjonen:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ViZjk3NjctNzRmMS00YjAyLTlmZjQtZWUyNzI0N2UwMjE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2240cc2915-e283-4a27-9471-6bdd7ca4c6e1%22%2c%22Oid%22%3a%228f447297-71d9-4f7b-b486-68d8cfc52dc4%22%7d

Hør mer på vår bedrifstpresentasjon 21. januar 2021 og bli med i trekningen om et gavekort!

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.