image

DIPS

Velkommen til bedriftspresentasjon med DIPS!

DIPS Arena er det mest moderne EPJ-systemet for pasientdata i markedet. DIPS leverer en sikker, strukturert og moderne EPJ for fremtidens avanserte helsevesen.

E-helse beskriver den digitale verktøykassen som effektiviserer og forenkler hverdagen for aktører i hele helsevesenet – det gjelder fastlegen, overlegen, sykehusdirektøren, sykepleieren, trygdesystemet, pasienten, pårørende m.fl.

I en bredere forstand karakteriserer begrepet e-helse ikke bare en teknisk utvikling, men også en måte å tenke på, en holdning til å forbedre helsetjenester både lokalt og globalt. DIPS og våre partnere er med på å skape denne bevegelsen for et mer effektivt helsevesen.

[Oppdatert] Informasjon om bedriftspresentasjonen:

Gjør dere klare for en hyggelig kveld! Endringer er gjort på bakgrunn av covid-19. Bedriftspresentasjonen blir på Kvilhaugen gård. Oppmøte er direkte på Kvilhaugen gård kl 17:30 med tanke på smittervernsregler.

Adressen er:

Blussuvollsbakken 20 7052 TrondheimRegler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.