image

Netcompany - del 1

Bli med på kurs i React med Netcompany!

Netcompany ble grunnlagt i år 2000 og har hovedkontor i København i Danmark. I dag er vi et internasjonalt selskap med over 2500 medarbeidere i seks land: Norge, Danmark, Polen, Vietnam, Nederland og Storbritannia. I Norge har vi rundt 250 dyktige medarbeidere. Vi er et rent IT-selskap som leverer forretningskritiske IT-prosjekter som hjelper kundene våre med digital forandring. I Netcompany leverer vi løsninger der vi primært jobber i store prosjekter og ende til ende med totalansvar for leveransen: Alt fra brukeropplevelse og design, utvikling, prosjektledelse, test og mye mer! Store prosjekter gjør at vi kan sitte sammen i større team med andre kollegaer fra Netcompany, og på denne måten tilrettelegger vi for kompetansedeling, jevnlig feedback på arbeidet du gjør og muligheten for å prøve nye prosjektroller.

Reactkurs - Del 1

Del 1 av Reactkurset vil ta for seg grunnleggende React og gir en innføring til hvordan man skriver Reactkode, hvordan man lager komponenter, lister og mer. Her tar vi for oss ulike sentrale konsepter i React og studentene får deretter testet ut kunnskapen sin med oppgaver etter hvert tema. Her trenger man ingen forkunnskaper om React i forkant. Husk å ta med PC!

Reactkurs - Del 2

Del 2 av Reactkurset tar for seg et større prosjekt med et skjelett som tilsvarer tilnærmet vanlig prosjektstruktur i praksis. Denne delen vil ta for seg mer enn React, og vi vil introdusere andre biblioteker og konsepter som kan være nyttige i utviklingen. Dette kan være grunnleggende for et suksessrikt prosjekt og sørge for at koden er konsistent gjennom hele prosjektet, at den ser fin ut og at regler ikke brytes. Også her får studentene testet ut kunnskapen sin. Her bør man ha noe kunnskap om React da vi benytter oss av sentrale konsepter, eksempelvis fra kursets del 1. Vi anbefaler å laste ned Visual Studio Code, git og prosjektrepo i forkant av del 2 av kurset. Husk å ta med PC!

Informasjon fra Fagkom:

Oppmøte på Work-Work 17:00, så begynner kurset 17:15. Del 1 vil ha bespisning underveis. Del 2 har bespisning og mingling i etterkant.

Dagen etter kl. 13:00 vil det her på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.

NB! Dersom man opplever symptomer på corona, bes man om å holde seg hjemme.

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.