image

NorgesGruppen

Ønsker du å bidra til å levere løsninger som sikrer vinnere? Vi vil gjerne ha deg med på laget!

Vi håper å se deg under vår presentasjon hvor vi vil fortelle om NorgesGruppen IT og digitale tjenester som arbeidsplass og noen av de mange spennende områdene vi jobber med hos oss! Du vil og få høre om hvilke muligheter vi har for studenter og nyutdannede.  

Fra 2018-2020 har vi gjennomført vårt summer internship for 8 studenter med studier innen IT. Studentene benyttet maskinlæring og AI for å løse relevante oppgaver fra forskjellige forretningsområder i NorgesGruppen. Høsten 2020 startet vi også opp vårt Drivhusprogram for graduates, som er et tilbud til nyutdannede med mastergrad innen teknologi og analyse. Programmet går over 2 år, og deltakerne i programmet vil i løpet av disse 2 årene rotere mellom 2-5 oppdrag på ulike områder i NorgesGruppen / NorgesGruppen IT og Digitale tjenester. Begge programmene vil gjentas i 2021!

NorgesGruppen er et av Norges største selskaper, med over 1 800 dagligvarebutikker og ca. 900 utsalgssteder innen servicehandel. NorgesGruppen IT og digitale tjenester har vært en integrert del av verdikjeden for hele konsernet siden oppstarten, og har en betydelig rolle i den utviklingen som har ført til at NorgesGruppen i dag er blant landets største selskaper.

Ny teknologi gir mange muligheter til å forbedre varestrømmen fra jord til bord og avanserte algoritmer og maskinlæring står sentralt i dette arbeidet. NorgesGruppen har en visjon om å gi folk en bedre hverdag, og innovativ bruk av ny teknologi skal bidra til en enklere og miljøvennlig fremtid.

Mat til folket er mat for Teknologer. NorgesGruppen har utfordringer til deg som ønsker å jobbe med IT i et av Norges største selskaper. NorgesGruppen utvikler og drifter fremtidsrettede IT-løsninger slik at maten kommer frem til butikker, sykehus og barnehager. Over hele landet. 

 

Les mer om oss på vår hjemmeside: www.norgesgruppendata.no

Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.