image

Eksamensforelesning i Fysikk

Eksamensforelesningen holdes av Åsmund Eldhuset. Forelesningen er fordelt på to dager, 27. og 28.mai fra kl. 17 og utover kvelden.
Forelesingen vil bli avholdt på zoom og legges ut på youtube i etterkant.
passord: 9JBW5V
Her er en tentativ plan for hva som vil bli gjennomgått de ulike dagene:
Onsdag 17:00-18:15: Mekanikk (veldig kort oppsummering av translasjon; mesteparten av tiden vil bli brukt på rotasjon) Onsdag 18:15-20:00: Termodynamikk
Torsdag 17:00-17:30: Svingninger Torsdag 17:30-20:00: Elektromagnetisme
Link til forelesning 1: https://youtu.be/aBpeOKGJMEk
Forelesningsnotat/kompendium: https://eldhuset.net/lectures/tfy4125.pdf
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.