image

Etterretningstjenesten

Velkommen til en presentasjon om Etterretningstjenesten.

Etterretningstjenesten er Norges militære og sivile utenlands etterretningtjeneste.

Etterretningstjenestens oppdrag er å avdekke hva eller hvem som truer Norge og Norges interesser, og på den måten bidra til vern av Norge. For å lykkes må vi blant annet skaffe oss tilgang til informasjon. Dette gjør vi ved bruk av ulike metoder og teknikker.

Etterretningstjenesten trenger folk som som har potensial til å bli de aller beste innnefor dette fagfeltet, og vi ønsker å tilby talenter jobb hos oss i 2020 innenfor dette fagfeltet.

Fagområder: sårbarhetsanalyse, kodeknekking, reverse engineering, trojaner/implant, pentesting, krypto, exploit, Python, malware, C++, OPSEC, programmering, sikkerhetsarkitektur mm.

Presentasjonen vil inneholde:

  • Litt generelt om E og vårt samfunnsoppdrag
  • Mer inngående om hvilke typer kompetanse vi rekrutterer i 2020 innenfor tekniske fagområder
  • Litt om arbeidshverdagen hos oss
  • En presentasjon av kampanjen vår

Helt konkret lyser vi ut faste stillinger med tiltredelsesdato 1.august 2020. De første fem måneder av ansettelsen gjennomfører man et kurs som istandsetter deltakerne til å inngå i våre cyberoperasjoner.

Informasjon fra Bedkom:

  • Vi minner om at dørene åpner 1200, ventelisten åpner 1210 og presentasjonen starter 12:15.
  • I etterkant av arrangementet må dere svare på en obligatorisk spørreundersøkelse her på abakus.no som er anonym ovenfor bedriften. Påfølgende dag klokken 13.00 vil det på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.