image

Knowit

Velkommen til bedriftspresentasjon med Knowit!
Knowit er et konsulentselskap som, i den stadig raskere digitaliseringen, skaper unike kundeverdier gjennom å tilby grenseoverskridende leveranser fra de tre forretningsområdene Experience, Insight og Solutions. Det er evnen til å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, management consulting og IT som skiller oss fra andre konsulentfirmaer. Vår kultur preges av åpenhet, forståelse for kundens forretninger, høy spesialistkompetanse og en vilje til å utvikles kontinuerlig. Knowit ble etablert i 1990 og har i dag ca. 2300 ansatte på 14 kontorer i Sverige, seks i Norge samt ett i Danmark, Finland og Tyskland. Knowit AB (publ) er notert på den Nordiska Börsen i Stockholm. Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med oss? Velkommen til bedriftspresentasjon!
The presentation will be held in norwegian
Mer info på våre nettsider: knowit.no samt våre jobb-utlysninger på knowit.no/karriere
Etter presentasjonen blir det bespisning og mingling på Graffi.
Informasjon fra Bedkom:
  • Vi minner om at dørene åpner 17:00, ventelisten åpner 17:10 og presentasjonen starter 17:15.
  • I etterkant av arrangementet må dere svare på en obligatorisk spørreundersøkelse her på abakus.no som er anonym ovenfor bedriften. Påfølgende dag klokken 13.00 vil det på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.