image

Sopra Steria

"No-Code Development" - Hvordan bygge en applikasjon i løpet av minutter?
Sopra Steria inviterer til kurs for å vise hvordan man jobber med IT uten kode. Under kurset vil det og være tilstede bedriftsrepresentanter som jobber i samme programvare med kode. Så her vil du få muligheten til å se flere aspekter av en typisk jobb innen IT. Å jobbe med IT handler ikke bare om å jobbe med kode. Bedrifter opplever i dag økt press på innovasjon, og den teknologiske utviklingen skjer fort. Ved bruk av «No-Code» kan vi oppnå hurtigere og mer smidig utvikling. «No-Code» baserer seg på gjenbruk og «drag-and-drop» funksjonalitet, noe som fører til rask utvikling av applikasjoner og legger et godt fundament for «Pro-Code» utvikling.
Bli med på kurs og få «hands-on» erfaring med «No-Code» utvikling i ServiceNow! Informasjon fra Fagkom:
Vi minner om at oppmøte er 17:00, ventelisten åpner 17:10.
Etter kurset går bussene fra hovedbygget til Cowsea for bespisning og mingling.
I etterkant av arrangementet må dere svare på en obligatorisk spørreundersøkelse her på abakus.no som er anonym ovenfor bedriften. Påfølgende dag klokken 13.00 vil det på abakus.no bli gjort tilgjengelig en spørreundersøkelse som du må svare på for å kunne melde deg på nye arrangementer.
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.