image

Eksamensforelesning ITGK

Slides fra forelesningen: https://s.ntnu.no/itgk-slides
Søndag den 24. november knekker vi i gang en eksamensforelesning i ITGK med Magnus Schjølberg!
Det vil bli en lærerik forelesning som går igjennom det vi har lært dette semesteret, og som vil gi deg gode muligheter til å sanke inn en god karakter til jul. Da blir mor og far stolt!
Det er fullt mulig å komme eller gå litt som man vil i løpet av forelesningen dersom man ønsker det! Ønsker helst at man gjør dette i pausene Legger ved en tentativ timeplan nedenfor, men merk at det er en god kombinasjon av estimat og vill gjetting, så ta det med en klype salt.
12:15 - 13:00
 • Generelle tips til programmering og eksamen
 • Litt essensiell teori
 • Omregning mellom tallsystemer
 • Toerkomplement
13:15 - 14:00
 • Variabler og datatyper
 • Variabler, Heltall, flyttall, strenger og operatorer
 • Betingelser og logiske uttrykk
 • If, elif, else
 • Løkker
 • While, For, Foreach, nøstede løkker
14:15 - 15:00
 • Lister, mengder, Tupler og Dictionaries
 • + 2D-lister, iterering og andre tips & tricks
 • Strenger, slicing og formatering
15:15 - 16:00
 • Funksjoner
 • + Random og innebygde funksjoner
 • Filbehandling og unntakshåndtering
 • Kahoot ;)
16:15 - 17:00
 • Rekursjon
 • Algoritmer og kjøretid
 • Repetisjon og eventuelt noen siste eksempler/eksamensoppgaver
Forelesningen er i samarbeid med Online.
H3ULOL
BIU
Regler for Abakus' arrangementer

Kommentarer

Vennligst logg inn.